Fraktfartygen i Hamburgsund och grannsamhällena


Utgiven av

Hamburgsunds Bildarkiv

     

[Info]

Sammanställt:

Sven-Erik Johansson

Utgiven år:

2015

Antal sidor:

165

Format:

Inb

Storlek:

21,5x29,5

 cm

Vikt:

0.516

 kg


Boken är ett dokument som samlar registreringsuppgifter, hemmahamnar och historik för över
160 fraktfartyg med Hamburgsund som hemmahamn under en kortare eller längre period, ett hembygdsdokument, som ”har fattats Hamburgsund”. Under fraktskuteepoken, som varade
nära nog i 100 år, från 1800-talets senare del till 1960-talet, var Hamburgsund ett av Sveriges ”fraktfartygstätaste” samhälle.
För fraktskepparna i Hamburgsundsområdet har närheten till Norge varit avgörande. Under unionstiden förekom livlig handel och arbetskraftsutbyte med Östfold. Framförallt till Fredrikstad gick jakter med säsongsarbetare från Kville härad, vilka sökte jobb på tegelbruk och sågar. Skepparna köpte och sålde själva sin last av trävaror och tegel och kan väl kallas dåtidens ”havets handelsresande”.
När näringsgrenarna som byggde på sill, sten och fraktfart sammanföll i tid på 1890-talet behövdes större båtar som skonare, galeaser och kuttrar, senare också stålfartyg. Kustfraktfarten ökade nu kraftigt och Hamburgsundsområdet från Gerlesborg i söder till Hamburgsund i norr skulle bli ett av Sveriges fraktskutetätaste kustområde. En epok som varade över 100 år. På 1960- talet var epoken tillända.
I boken kan du läsa om de båtar som hade Hamburgsund som gemensam hemmahamn, samt om dessa båtars registreringsuppgifter, och om andra hemmahamnar och ägarhistoria.

Pris:

250.00

+ frakt