Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1990


Utgiven av

Mölndals Hembygdsförening

     

[Info]

Redaktionskommitté:

R.Johansson, T.Ericsson, S.O.Olsson

Utgiven år:

1991

Antal sidor:

56

Format:

Hft

Storlek:

15,0x21,0

 cm

Vikt:

0.098

 kg


Handlar om föreningens 60-årsjubileum, bostadsområdet Östra Balltorp, stenåldersboplatsen i Balltorp samt regalrätten och Mölndalsfallen.
Lars Gahrn skriver om hembygdsföreningens 60-årsjubileum. Sverre Jönsson bidrar med Kvarnbyns Spelmäns gånglåt (noter). Två hembygdsmän, Berthold Wiklund och Rolf Johansson, tecknas kortfattat. Sven Olof Olsson skriver en lång artikel om bostadsområdet Östra Balltorp, dess uppkomst och första utveckling. Bengt Nordqvist sammanfattar vad man har fått fram om boplatsen i västra Balltorp. Alexis Rex behandlar regalrätten och dess tillämpning vad gäller Mölndalsfallen.
En redogörelse för Mölndals Hembygdsförenings verksamhet under året avslutar.

Pris:

30.00

+ frakt