Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1988


Utgiven av

Mölndals Hembygdsförening

     

[Info]

Redaktionskommitté:

R.Johansson, B.Wiklund, T.Ericsson

Utgiven år:

1989

Antal sidor:

36

Format:

Hft

Storlek:

15,0x21,0

 cm

Vikt:

0.068

 kg


Årsskriften är arkeologiskt inriktad. Här kan man läsa om stenåldersboplatsen i Balltorp, ”Stollens torn” – ett gravröse som blev en grundmur, Lars Gahrns disputation och arkeologisk litteratur om Mölndal.
Bengt Nordqvist fortsätter sin skildring av boplatsen i Balltorp. Lars Gahrn och Sigfrid Eyton har båda (under skilda tider) skrivit om ett gravröse, som gjordes om till en väderkvarnsgrund och fick heta ”Stollens torn”. (Väderkvarnen fullbordades aldrig.) Lars Gahrn har sammanställt en bibliografi över arkeologisk litteratur om Mölndal. Berthold Wiklund skriver om Lars Gahrns doktorsdisputation 1988. Rolf Johansson framhåller flera andra medlemmar som har utmärkt sig. En minnesruna över Eric Ottenstam följer därefter.
En redogörelse för Mölndals Hembygdsförenings verksamhet under året avslutar.

Pris:

30.00

+ frakt