Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1987


Utgiven av

Mölndals Hembygdsförening

     

[Info]

Redaktionskommitté:

R.Johansson, B.Wiklund, T.Ericsson

Utgiven år:

1988

Antal sidor:

46

Format:

Hft

Storlek:

15,0x21,0

 cm

Vikt:

0.098

 kg


Handlar om utgrävningen av stenåldersboplatsen i Balltorp, minnesreliefen av Fässbergs gamla kyrka, kyrkoherde Blocks åkvagn och föreningens blivande industrimuseum.
Lars G. Johansson och Bengt Nordqvist berättar om utgrävningen av den tidiga stenåldersboplatsen i Balltorp. Lars Gahrn berättar om en relief av Fässbergs gamla kyrka. Den sattes upp 1987 på den plats, där kyrkan hade legat. Sven Olof Olsson berättar om kyrkoherde (senare biskop) Carl Blocks åkvagn, som har tillförts Lantbruksmuseet. Berthold Wiklund berättar om föreningens blivande industrimuseum i Götaforsliden.
En redogörelse för Mölndals Hembygdsförenings verksamhet under året avslutar.

Pris:

30.00

+ frakt