Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1985


Utgiven av

Mölndals Hembygdsförening

     

[Info]

Redaktionskommitté:

R.Johansson, B.Wiklund, G.Hedberg, T.Ericsson

Utgiven år:

1986

Antal sidor:

56

Format:

Hft

Storlek:

15,0x21,0

 cm

Vikt:

0.099

 kg


Handlar om Götiska Förbundets skola i Mölndal och det kommunala museet i gamla polishuset (Forsåkersgatan 19).
Gustav Wickström skriver om Götiska Förbundets skola i Mölndal (1824-1924) och skolans donatorer (främst Samuel Norberg). Berthold Wiklund berättar om Gustaf Ferdinand Hennig, ledande industriman och byålderman i Mölndal. Berthold Wiklund berättar om Bohusläns Hembygdsförbunds årsmöte den 8 juni 1985 i Mölndal. Marie-Louise Olsson skriver om det kommunala museet.
En redogörelse för Mölndals Hembygdsförenings verksamhet under året avslutar.

Pris:

30.00

+ frakt