Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1982


Utgiven av

Mölndals Hembygdsförening

     

[Info]

Redaktionskommitté:

R.Johansson, B.Wiklund, G.Hedberg, T.Ericsson

Utgiven år:

1983

Antal sidor:

64

Format:

Hft

Storlek:

15,0x21,0

 cm

Vikt:

0.112

 kg


Handlar om Toltorpsdalen och om Holtermanska skolan från 1782.
Lars Gahrn och Ove Paulusson skriver om nybyggarsamhället Toltorpsdalen och dess utveckling. Fridolf Andersson skriver om livet i Toltorps by, lantbrukarbyn. Berthold Wiklund berättar om Mölndals stadsblivande, som delvis framtvingades av oreglerad bebyggelse i Toltorpsdalen och på andra håll. Gustav Wickström skildrar Holtermanska skolan (skänkt av Martin Holterman, direktör inom Ostindiska Kompaniet) från 1782.
En redogörelse för Mölndals Hembygdsförenings verksamhet under året avslutar.

Pris:

30.00

+ frakt