Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1975


Utgiven av

Mölndals Hembygdsförening

     

[Info]

Redaktionskommitté:

R.Johansson, G.Hedberg, T.Gunnarsson

Utgiven år:

1976

Antal sidor:

36

Format:

Hft

Storlek:

15,0x21,0

 cm

Vikt:

0.07

 kg


Handlar om forntida gravrösen som sjömärken. Johan Wigforss berättar om ett treflikigt bronsspänne från Lindome. Lars Gahrn berättar om tre inskrifter. Maximilian Axelsons upplevelser i Mölndal 1861 kommer här.
Lars G. Johansson berättar om forntida gravrösen som sjömärken. Johan Wigforss skildrar ett treflikigt bronsspänne från en samlare i Lindome. Lars Gahrn berättar om en sentida runsten i Lackarebäck, en gravsten med 64 runor samt en hebreisk och en latinsk inskrift från Krokslätt. Här följer Maximilian Axelsons iakttagelser från tredje dagen i Mölndal 1861.
En redogörelse för Mölndals Hembygdsförenings verksamhet under året avslutar.

Pris:

30.00

+ frakt