Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1973


Utgiven av

Mölndals Hembygdsförening

     

[Info]

Redaktionskommitté:

R.Johansson, G.Hedberg, T.Gunnarsson

Utgiven år:

1974

Antal sidor:

52

Format:

Hft

Storlek:

15,0x21,0

 cm

Vikt:

0.079

 kg


Handlar om de första skolbyggnadernas tillkomst, Mölndals stads vapen och prosten H. W. Lindeberg. Här kan man läsa om Maximilian Axelsons upplevelser i Mölndal.
Skoldirektören Gustav Wickström berättar om hur de första skolorna i Mölndal tillkom. Berthold Wiklund berättar om Mölndals stadsvapen, som fastställdes 1924. Lars Gahrn berättar om prosten H. W. Lindeberg (1845-1907), som byggde Fässbergs nya kyrka och rev den gamla kyrkan.
År 1861 besökte Maximilian Axelson Mölndal. Här skildras första dagens upplevelser.
En redogörelse för Mölndals Hembygdsförenings verksamhet under året avslutar.

Pris:

30.00

+ frakt