Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1972


Utgiven av

Mölndals Hembygdsförening

     

[Info]

Redaktionskommitté:

R.Johansson, G.Hedberg, T.Gunnarsson

Utgiven år:

1973

Antal sidor:

32

Format:

Hft

Storlek:

15,0x21,0

 cm

Vikt:

0.052

 kg


Handlar om bilder från Mölndalsbro (Mölndals Centrum), ett par milstenar, Fässbergsdalen och fornborgar.
Rolf Johansson skriver om bilder från Mölndalsbro (nu kallat Mölndals Centrum). Gustaf Hedberg berättar om två milstenar, den ena vid Göteborgs-vägen, den andra vid Kärrabro. Sven Olof Olsson berättar kortfattat om Fässbergsdalen. Lars G. Johansson sätter in Mölndals fornborgar i deras folkvandringstida sammanhang. Därefter meddelas en minnesruna över intendenten Gunnar Enderberg.
En redogörelse för Mölndals Hembygdsförenings verksamhet under året avslutar.

Pris:

30.00

+ frakt