Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1970


Utgiven av

Mölndals Hembygdsförening

     

[Info]

Redaktionskommitté:

E.Trettondal, G.Hedberg, T.Gunnarsson

Utgiven år:

1971

Antal sidor:

32

Format:

Hft

Storlek:

15,0x21,0

 cm

Vikt:

0.06

 kg


Handlar om föreningens första 40 år, skolminnen från sekelskiftet, Gustaf II Adolfs donation av kvarnar och ålfiske i Mölndal till Göteborgs stad samt nyheter från 1860-talet.
Edvin Trettondal skriver om föreningens första 40 år (1930-1970). Anna-Lisa Jacobsson berättar om sin skolgång i Klipphöjds skola 1903. Harry Wennerberg skriver om Gustaf II Adolfs donation av 17 kvarnar och ett ålfiske i Mölndal till Göteborgs stad år 1621. Han meddelar ett köpebrev rörande Bosgården och Kvarnfallet 24 från år 1774. Med hjälp av Harald Lignells uppgifter meddelar Trettondal mölndalsnyheter från i första hand 1860-talet.
En redogörelse för Mölndals Hembygdsförenings verksamhet under året avslutar.

Pris:

30.00

+ frakt