Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1969


Utgiven av

Mölndals Hembygdsförening

     

[Info]

Redaktionskommitté:

E.Trettondal, G.Hedberg, T.Gunnarsson

Utgiven år:

1970

Antal sidor:

24

Format:

Hft

Storlek:

15,0x21,0

 cm

Vikt:

0.052

 kg


Handlar om Toltorps by, inskrifter i berget i Krokslätt, den branta backen ”Mölndals Kråka”
och ett rättsfall från 1742-1743.
Sigfrid Eyton meddelar en gästgivaretaxa från Kärra gästgivaregård 1771. Sven Olof Olsson skriver om Toltorps by. Edvin Trettondal skriver minnesrunor över Gunnar Larsson och Albert Larsson. (Den senare fick här sin andra minnesruna i årsskriften.) Trettondal skriver om en hebreisk och en latinsk inskrift i Krokslätt, den branta backen ”Mölndals Kråka” (en del av Kvarnbygatan) och ett rättsfall från 1742-1743 (på grundval av Bjarne Beckmans forskningar).
En redogörelse för Mölndals Hembygdsförenings verksamhet under året avslutar.

Pris:

30.00

+ frakt