Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1968


Utgiven av

Mölndals Hembygdsförening

     

[Info]

Redaktionskommitté:

E.Trettondal, G.Hedberg, T.Gunnarsson

Utgiven år:

1969

Antal sidor:

24

Format:

Hft

Storlek:

15,0x21,0

 cm

Vikt:

0.054

 kg


Handlar om Roten F (ett kvarter) i Mölndal, nyheter från Mölndal på 1860-talet och modell-
byggaren Albert Larsson.
Arthur Svensson och Edvin Trettondal skriver om kvarteret Roten F, nu helt borta, men förr beläget i östra hörnet mellan Störtfjällsgatan och Kvarnbygatan. Trettondal meddelar utdrag ur 1857 års byordning och skriver en minnesruna över modellbyggaren Albert Larsson. En lång artikel handlar om Mölndal på 1860-talet.
En redogörelse för Mölndals Hembygdsförenings verksamhet under året avslutar.

Pris:

30.00

+ frakt