Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1966


Utgiven av

Mölndals Hembygdsförening

     

[Info]

Redaktionskommitté:

E.Trettondal, G.Hedberg, T.Gunnarsson

Utgiven år:

1967

Antal sidor:

24

Format:

Hft

Storlek:

15,0x21,0

 cm

Vikt:

0.041

 kg


Handlar om komminister C. P. Millberg, snöstormen 1921, byn Alvered, Rådasjön och radiomannen Olof Forsén.
År 1863 tvistade sockenborna om var vicepastorn borde bo. Komminister Carl Peter Millberg och kyrkoadjunkten Bengt Högrell var indragna i striden, som beskrivs av Sigfrid Eyton. År 1921 rasade en cyklon, då ”temperaturen var optimalt gynnsam för isbarksbildning”. Kraftledningsstolparna rasade av tyngden, och strömförsörjningen avbröts. Nils Billgren skriver om detta. Karl Karlsson berättar om byn Alvered, Edvin Trettondal om Rådasjön och samme författare om den nyligen bortgångne radiomannen Olof Forsén, som var med om att bilda hembygds-
föreningen år 1930.
En redogörelse för Mölndals Hembygdsförenings verksamhet under året avslutar.

Pris:

30.00

+ frakt