Koöns historia


Utgiven av

Marstrands Hembygdsförening

     

[Info]

Utgiven år:

2013

Antal sidor:

96

Format:

Inb

Storlek:

21,0x29,5

 cm

Vikt:

0.424

 kg


När Marstrands historia kommer på tal är det oftast samma ämnen som återkommer: Carlstens fästning, Oscar II och badgästerna, Lasse-Maja till exempel. Koöns (som ingår i Marstrands stad) historia har länge försummats. Detta ville vi göra något åt. På 96 sidor berättar vi om Koön från stenåldern till nutid med 53 bilder varav ett antal kartor.
Boken tar bland annat upp Koön i historisk tid, gårdarna, salterier och trankokerier. Ett längre avsnitt om öns näringsliv, med Marstrands Mekaniska Verkstad ingår. De tre kyrkogårdarna behandlas, liksom kommunikationer, post, butiker, caféer och fritidsverksamhet. Boken avslutas med Koöns modernare utveckling.

Pris:

150.00

+ frakt