Från Campementsplats till Militärt samhälle - Backamo 1816-1913


Utgiven av

Stiftelsen Backamo Lägerplats

     

[Info]

Författare:

Lennart Gabrielsson

Utgiven år:

2000

Antal sidor:

248

Format:

Inb

Storlek:

21,5x30,5

 cm

Vikt:

1.21

 kg


Med denna bok klarlägger man hur Backamo utvecklades avseende mark, byggnader och anläggningar från att den gamla mötesplatsen arrenderades och byggnader började uppföras år 1816 fram till regementets flyttning till Uddevalla år 1913.
Lennart Gabrielssons arkivforskning om mark och byggnader vid Kungl Bohusläns regementes gamla övningsplats, dess utveckling från 1724 års exercished till Backamo lägerplats av år 1913 beskrivs noggrant i detta arbete.

Pris:

295.00

+ frakt