Västra Frölunda för inte så längesedan


Utgiven av

Västra Frölunda Hembygdsförening

     

[Info]

Redaktör:

Ove Drejenstam

Utgiven år:

2005

Antal sidor:

44

Format:

Inb

Storlek:

21,0x25,0

 cm

Vikt:

0.153

 kg


Underrubrik är ’Industrier, gårdar, hus och människor’.
Jordbruk och fiske var inte de enda näringarna i 1800- och det tidiga 1900-talets Västra Frölunda. Boken lyfter fram några intressanta företagsetableringar.
Bland företagsetableringar nämns bland annat ett bryggeri i Hästevik mellan Nya Varvet och Käringberget, ett antal skofabriker och ett stenhuggeri. Boken har ett fyrtiotal fotografier från olika platser i socknen.

Pris:

60.00

+ frakt