Konglig Bohus Läns Regemente - Stångenäs kompani 1727-1901


Utgiven av

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum

     

[Info]

Författare:

JO Rune Hasslöf, Lennart Gabrielsson

Utgiven år:

2008

Antal sidor:

504

Format:

Inb

Storlek:

17,5x24,5

 cm

Vikt:

1.293

 kg


Boken redovisar i möjligaste mån befäl och boställen, indelta soldater med torp som tjänstgjort inom Stångenäs kompanis område under indelningsverkets dagar.
Boken upplyser om de förhållanden under vilka officerare och manskap verkade i fält och hemma på roten, främst i fredstid. Som ett led i att försöka belysa samhällsutvecklingen under indelningsverkets dagar diskuteras något om jorderäntans och skattens betydelse samt förändringar under den tid som behandlas.

Pris:

250.00

+ frakt