8 träffar Föreningen Kungälvs Musei VännerSortera här efter titel A - Ö

1
Bohus fästning 700 år
En antologi kring jubiléet år 2008.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner

Utgiven:2016
Sidor:220 Inb
Storlek:
16,0x23,0 cm


Pris:150.00
      + frakt


2
Kungälvsbilder 1900 - 1959
Boken tillägnas alla Kungälvsbor och alla andra som vill se hur Kungälv har ändrats genom åren. Vi kan även minnas företeelser och människor som inte längre finns. Det är en fotobok som lyfter fram några Kungälvsfotografer och deras fotografier.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner

Utgiven:2016
Sidor:200 Inb
Storlek:
21,5x30,5 cm


Pris:200.00
      + frakt


3
Litteratur om Kungälv och Marstrand - en bibliografi
Bibliografin omfattar hela Kungälvs kommun och dessutom en del områden som tidigare tillhört kommunen. Bibliografin har sin tyngdpunkt i det historiska och arkeologiska materialet men innefattar också ämnesområden som religion, lingvistik, litteraturvetenskap och geografi och därtill skönlitteratur.Innehåller även ort- och namnregister.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner

Utgiven:2014
Sidor:241 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:130.00
      + frakt


4
Fångar på Bohus
Antologi om människoöden från 1300-talet till sent 1700-tal.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner

Utgiven:2012
Sidor:178 Inb
Storlek:
16,0x23,0 cm


Pris:150.00
      + frakt


5
Thomas Thorild skalden - rebellen
Thomas Thorild (1759-1808), ”en av svenska litteraturens mest egensinniga och mångsidiga genier”, enligt prof. Tomas Forser. Så radikal att han 1783 dömdes till landsflykt. Han föddes i Svarteborgs socken men kom sex år gammal och föräldralös till sin bror Olof i Kungälv.
Här skildras Thorilds barndom och studier i Kungälv och Göteborg, skandalerna i Stockholm,
hans rätt okända livsledsagarinna jungfru Gustava, hans landsflyktiga år i Greifswald.
Han blev en dåtida europeisk intellektuell med aktualitet än i dag.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner

Utgiven:2010
Sidor:132 Inb
Storlek:
14,5x19,5 cm


Pris:100.00
      + frakt


6
Västra gatan i mannaminne Del 1 (Kungälv)
Västra gatan i Kungälv ter sig idag som en idyll med bevarade gamla trähus. Under 1800-talet och än mer under 1900-talet första hälft var gatan en verklig pulsåder. I filmen berättar människor om sina minnen med anknytning till gatan.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner

Utgiven:2005
Media:DVD
Längd:
70 min


Pris:100.00
      + frakt


7
Christian IV, Bohus och Kungälv
Boken handlar om en kung, ett slott och en stad. Kungen är Christian IV som regerade i 60 år, längre tid än någon annan kung i Norden.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner

Utgiven:2002
Sidor:96 Inb
Storlek:
15,5x20,5 cm


Pris:100.00
      + frakt


8
Nordiska möten
Nordiska möten är en antologi med nyinskrivna artiklar som anknyter till det möte som hölls mellan Nordens tre kungar i trakten av Kungälv år 1101.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner

Utgiven:2001
Sidor:141 Inb
Storlek:
15,5x21,5 cm


Pris:100.00
      + frakt