26 träffar Mölndals HembygdsföreningÅrspublikation utan tema

1
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2008
Handlar om ett arbetarhem i gamla Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2008
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


2
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1995
Handlar om Gunnebo slott (som fyllde 200 år under 1996) och hela Gunnebo-området.
Årsskriften behandlar inte bara slottet och slottsområdet utan det mesta inom hemmanets ägor.
Här skildras torp och torparliv, fastigheterna på Gunnebos mark i Pixbo, frisksportklubben Herkules och SKF:s representationsvilla Slottsviken.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1996
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


3
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1990
Handlar om föreningens 60-årsjubileum, bostadsområdet Östra Balltorp, stenåldersboplatsen i Balltorp samt regalrätten och Mölndalsfallen.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1991
Sidor:56 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


4
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1989
Handlar om hembygdsarbete i Mölndal: Industrimuseet, folkdanslaget, smedjan i Lantbruksmuseet, nyupptäckta jättegrytor, nyupptäckta tegelvalv i Kvarnbyn och gåvor från Greta Califf.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1990
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


5
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1988
Årsskriften är arkeologiskt inriktad. Här kan man läsa om stenåldersboplatsen i Balltorp, ”Stollens torn” – ett gravröse som blev en grundmur, Lars Gahrns disputation och arkeologisk litteratur om Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1989
Sidor:36 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


6
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1987
Handlar om utgrävningen av stenåldersboplatsen i Balltorp, minnesreliefen av Fässbergs gamla kyrka, kyrkoherde Blocks åkvagn och föreningens blivande industrimuseum.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1988
Sidor:46 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


7
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1985
Handlar om Götiska Förbundets skola i Mölndal och det kommunala museet i gamla polishuset (Forsåkersgatan 19).

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1986
Sidor:56 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


8
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1984
Handlar om hembygdens år 1984, hembygdsarbete i Mölndal och övriga Sverige: kvinnodräkt för Mölndal, lantbruksmuseum i Mölndal, det blivande kommunala museet och Ålgårdsbacka kvarn i Lindome.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1985
Sidor:56 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


9
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1982
Handlar om Toltorpsdalen och om Holtermanska skolan från 1782.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1983
Sidor:64 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


10
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1981
Handlar om Fässbergsdalen, den stora jordbruksbygden i Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1982
Sidor:40 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


11
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1980
Handlar om föreningens första 50 år, 50-årsfirandet och hembygdsmuseet.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1981
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


12
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1979
Handlar om mölndalsmålaren Knut Berg, Olle Anderssons fornsakssamling och original från Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1980
Sidor:42 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


13
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1978
Handlar om Ernst Carlssons minnen från arbetarrörelsen i Mölndal och Henric Hallmars minnen från Krokslätts fabriker.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1979
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


14
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1977
Handlar om släkten Roy, två silverknappar och några revyvisor om Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1978
Sidor:40 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


15
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1976
Handlar om torghandel och de tre torgen i Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1977
Sidor:60 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


16
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1975
Handlar om forntida gravrösen som sjömärken. Johan Wigforss berättar om ett treflikigt bronsspänne från Lindome. Lars Gahrn berättar om tre inskrifter. Maximilian Axelsons upplevelser i Mölndal 1861 kommer här.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1976
Sidor:36 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


17
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1974
Handlar om bilden av Mölndalsfallen i Suecia Antiqua, Forsebron över Mölndalsfallen, kommunalmannen Gustav Emil Eliasson och Finnsjön samt Maximilian Axelsons upplevelser 1861.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1975
Sidor:40 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


18
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1973
Handlar om de första skolbyggnadernas tillkomst, Mölndals stads vapen och prosten H. W. Lindeberg. Här kan man läsa om Maximilian Axelsons upplevelser i Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1974
Sidor:52 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


19
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1972
Handlar om bilder från Mölndalsbro (Mölndals Centrum), ett par milstenar, Fässbergsdalen och fornborgar.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1973
Sidor:32 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


20
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1971
Handlar om Mölndals elektrifiering, Mölndals stadsblivande (för 50 år sedan) och stadsdelen Lackarebäck.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1972
Sidor:32 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


21
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1970
Handlar om föreningens första 40 år, skolminnen från sekelskiftet, Gustaf II Adolfs donation av kvarnar och ålfiske i Mölndal till Göteborgs stad samt nyheter från 1860-talet.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1971
Sidor:32 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


22
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1969
Handlar om Toltorps by, inskrifter i berget i Krokslätt, den branta backen ”Mölndals Kråka”
och ett rättsfall från 1742-1743.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1970
Sidor:24 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


23
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1968
Handlar om Roten F (ett kvarter) i Mölndal, nyheter från Mölndal på 1860-talet och modell-
byggaren Albert Larsson.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1969
Sidor:24 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


24
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1967
Handlar om hembygdsmuseet i Mölndal, bebyggelsen vid Trädgårdsgatan och Villa Korndal
(Villa Papyrus).

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1968
Sidor:24 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


25
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1966
Handlar om komminister C. P. Millberg, snöstormen 1921, byn Alvered, Rådasjön och radiomannen Olof Forsén.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1967
Sidor:24 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


26
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1965
Handlar om Mölndalsån, inventeringen av jordbruket i Mölndal och modellbyggaren Albert Larsson.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1966
Sidor:24 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt