2 träffar Ytterby Hembygds- och FornminnesföreningSortera här efter utgivningsår

1
Kastellegården och dess torpare, statare och backstugesittare
Gården Kastellegården, en kungsgård i Kungälvs kommun från l658, förlänades av Karl den XI till Harald Stake. Efter 40 år tog kungen tillbaka gården som blev ett boställe för överstar på Bohusläns regemente. De fick bo här och bruka marken med hjälp av statare och torpare.
Boken är ett utmärkt dokument om Kastellegårdens historia och är mycket läsvärd.

Ytterby Hembygds- och Fornminnesförening
                                                                                                             

Utgiven:2014
Sidor:230 Inb
Storlek:
22,0x30,0 cm


Pris:200.00
      + frakt


2
Rollsbo - en 'svunnen' jordbruksbygd
Bokens uppbyggnad grundar sig på minnen från den gamla byn med en samlad beskrivning av dess öden. Minnesrika ättlingar har bidragit med texter, bilder, berättelser och intervjuer för att förmedla känslan och spegla livet i byn.

Ytterby Hembygds- och Fornminnesförening
                                                                                                             

Utgiven:2019
Sidor:140 Inb
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:150.00
      + frakt