8 träffar Stångenäs HembygdsföreningSortera här efter utgivningsår

1
Dialekt i Bro och Brastad
Att dokumentera en lokal dialekt, som så sakteligen försvinner, är en fantastisk arbetsuppgift som en studeicirkel har åstadkommit i Bro och Brastads socken.
Resultatet är denna bok som faktiskt i många avseenden gäller även i stora delar av norra Bohuslän.

Stångenäs Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1993
Sidor:208 Inb
Storlek:
14,5x20,5 cm


Pris:100.00
      + frakt


2
En gammal bohuslänsk folkskollärare
Boken handlar om Bro sockens första folkskollärare, Peter Magnus Rydstrand. Boken fyller en viktig lucka i historien dels för att det inte förekommer så många berättelser från den första folkskolans tid och dels att livet för de första folkskollärarna var ganska likartat i vårt land varför boken kan läsas utanför de platser som nämns i Bro socken.

Stångenäs Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1995
Sidor:90 Inb
Storlek:
15,0x21,5 cm


Pris:25.00
      + frakt


3
Hembygdstoner - vers och visor
Trettiosex härliga versstycken som troligen även har blivit tonsatta sedan boken publicerades 1934.
Här återfinns hyllning till hembygden, västhavet och naturligtvis till Bohuslän.

Stångenäs Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1934
Sidor:80 Inb
Storlek:
14,0x20,5 cm


Pris:50.00
      + frakt


4
Något om Posten på Stångenäset
Posthistoria från 1850-tal till 1990-tal.
Någon beskrivning av postens utveckling i dess helhet är det inte utan det är exempel på händelser som ägt rum av intresse inom området.
Ett tiotal poststationer och dess historia finns beskrivna.

Stångenäs Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1994
Sidor:36 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


5
Stångenäs - Glimtar ur Bro och Brastads socknars historia
Omfattar första och andra delen av Sven Rydstrands kända beskrivning av Stångenäs, som första gången utkom 1959.
Välskriven och intressant, inte bara för ortens befolkning utan för hela västsverige.

Stångenäs Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1982
Sidor:468 Inb
Storlek:
16,0x22,0 cm


Pris:200.00
      + frakt


6
Stångenäs-släkter Del I: Bro socken
En väl dokumenterad bok om Bro sockens hemmanssläkter. Ett fantastiskt arbete som tagit författaren nästan 30 år att utföra, då medräknat även del II och III i samma serie.
Många av bokens släkter börjar redovisas redan under mitten av 1500-talet vilket tyder på författarens oerhörda intresse och envishet att åstadkomma en komplett redovisning av alla hemmanssläkter i Bro socken.
En guldgruva till alla som är intresserade att hitta sina anor i Bro socken.

Stångenäs Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1987
Sidor:506 Inb
Storlek:
16,5x22,5 cm


Pris:300.00
      + frakt


7
Stångenäs-släkter Del II: Brastad socken
En väl dokumenterad bok om Brastad sockens hemmanssläkter. Ett fantastiskt arbete som tagit författaren nästan 30 år att utföra, då medräknat även del I och III i samma serie.
Boken är utformad på samma sätt som del I och III.
En guldgruva till alla som är intresserade att hitta sina anor i Brastad socken.

Stångenäs Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1987
Sidor:430 Inb
Storlek:
16,5x22,5 cm


Pris:300.00
      + frakt


8
Stångenäs-släkter Del III: Lyse socken och Lysekil
En väl dokumenterad bok om Lyse sockens hemmanssläkter och de ”stora” släkterna i Lysekil som är kända i flera generationer. Det finns även smärre sammanställningar i Lysekil och även på Skaftö.
Ett fantastiskt arbete som tagit författaren nästan 30 år att utföra, då medräknat även del I och II i samma serie.
En guldgruva till alla som är intresserade att hitta sina anor i denna del av Bohuslän.

Stångenäs Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1988
Sidor:498 Inb
Storlek:
16,5x22,5 cm


Pris:300.00
      + frakt