19 träffar Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseumSortera här efter utgivningsår

1
Backamo och Bohusläns regemente 2.0
Boken om Backamo 2.0 är en detaljerad skildring av den välkända exercisparken ur många synvinklar inte bara militära.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2017
Sidor:276 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:285.00
      + frakt


2
BOHUS LEN i krig och fred
Bohuslän är ett ur historisk synpunkt ofta bortglömt landskap.
Få historiker har ägnat uppmärksamhet åt tiden före ”avståelsen”, som norrmännen säger, eller före ”försvenskningen” som inleddes under 1660-talet.
Boken behandlar den norska tiden i landskapet Bohuslän 1530-1660.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2015
Sidor:355 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:350.00
      + frakt


3
Borgbygget på Kvarnberget
Militärhistoria i Uddevalla. Hur gestaltade sig Uddevalla omkring sekelskiftet 1900 ? Ville stadens beslutsfattare ha regementet ? Vad innebar detta enorma byggföretag för Uddevalla stad ?

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2012
Sidor:232 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:275.00
      + frakt


4
Konglig Bohus Läns Regemente - Bullarens kompani 1727-1901
Denna fristående skrift ingår i serien om Bohusläns Regemente under indelningsverkets dagar.
Boken om Bullarens kompani berättar om hur indelta knektar, anställt befäl hade det på sina boställen 1727-1901.
De tjänade under det som var stommen till Sveriges armé.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2012
Sidor:532 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:295.00
      + frakt


5
Konglig Bohus Läns Regemente - I fält och till sjöss 1676-1814
Vi får följa Bohusläns regemente från 1676 till 1814, kavalleri, dragoner och infanteri från Bohuslän i deras aktioner för landet Sverige.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2004
Sidor:224 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:190.00
      + frakt


6
Konglig Bohus Läns Regemente - Indelningsverk 1727-1901
Detta är den första skrift i det som förhoppningsvis sammantaget ska ge en bild av indelningsverket vid det regemente som gick till hävderna den 30 juni 1992.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2001
Sidor:192 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:170.00
      + frakt


7
Konglig Bohus Läns Regemente - Lane kompani 1727-1901
Boken redovisar i möjligaste mån befäl och boställen, indelta soldater med torp som tjänstgjort inom Lane kompanis område under indelningsverkets dagar.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2015
Sidor:398 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:275.00
      + frakt


8
Konglig Bohus Läns Regemente - Livkompaniet 1727-1901
Boken handlar om ett indelt kompani i södra Bohuslän. Ca 1200 soldater och 200 befäl namnges som läsaren erbjuds att följa dels hemma på roten/bostället, men också ute i fält.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2011
Sidor:400 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:275.00
      + frakt


9
Konglig Bohus Läns Regemente - Sotenäs kompani 1727-1901
Detta gedigna bokverk kan med fördel läsas av nutida medborgare och forskare intresserade av svensk militärhistoria. Läsa om hur deras anfäder skötte sina åtaganden och skyldigheter mot överheten genom att värna om sitt land genom såväl fred som dessa två sekels ständiga krig.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2013
Sidor:520 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:290.00
      + frakt


10
Konglig Bohus Läns Regemente - Stångenäs kompani 1727-1901
Boken redovisar i möjligaste mån befäl och boställen, indelta soldater med torp som tjänstgjort inom Stångenäs kompanis område under indelningsverkets dagar.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2008
Sidor:504 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:250.00
      + frakt


11
Konglig Bohus Läns Regemente - Södra kompaniet 1727-1901
Boken redovisar i möjligaste mån befäl och boställen samt indelta soldater och torp som tjänstgjort inom Södra kompaniets område under indelningsverkets dagar.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2006
Sidor:464 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:275.00
      + frakt


12
Konglig Bohus Läns Regemente - Tanums kompani 1727-1901
Denna fristående skrift ingår i serien om Bohusläns Regemente under indelningsverkets dagar.
Här dokumenteras befäl och soldater vid Tanums kompani- eller som det från 1830-talets mitt kallades – 7.kompaniet.
De tjänade under det som var stommen till Sveriges armé.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2014
Sidor:575 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:295.00
      + frakt


13
Kungl. Bohusläns Regemente - Biografiska anteckningar om officerare 1901-1992
Andra upplagan som stäcker sig från 1901-1992. Allmän värnplikt infördes 1901 varvid officersyrket utvecklades till en heltidsverksamhet.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2011
Sidor:316 Inb
Storlek:
16,0x23,0 cm


Pris:225.00
      + frakt


14
Kungl. Bohusläns Regemente - Biografiska anteckningar om underoff. mm 1901-1972
Att upprätta register i olika ämnen är oglamoröst, men det är ett väldigt viktigt arbete som kräver sin man. Ingvar Rodén har genom arkivstudier på Riksarkivet, Krigsarkivet, Kungliga biblioteket och SVAR.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2009
Sidor:288 Inb
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:175.00
      + frakt


15
Kungl. Bohusläns Regemente - Mobiliseringsverksamheten 1901-1992
Denna skrift är ett komplement till de tidigare utgivna delarna av regementets historia. Den behandlar en mycket viktig del av regementets historia – mobiliseringsverksamheten – och den närliggande personalredovisningen.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2009
Sidor:78 Inb
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:110.00
      + frakt


16
Människor, miljöer och regemente - Bohusläns regemente 1940-1992
Bohusläns regemente flyttade 1913 från Backamo till Uddevalla.
Fram till regementets nedläggning 1992 skedde stora förändringar inom såväl samhället som inom regementsområdet.
Boken beskriver den lokala utvecklingen.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2014
Sidor:270 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:295.00
      + frakt


17
Porträttgalleriet på Officersmässen vid Kungl.Bohusläns Regemente
Vid numera avvecklade Bohusläns regemente finns fortfarande officersmässen intakt. På denna mäss finns en porträttsamling, som även av utomstående bedömare betecknas som unik. Samlingen omfattar 650 porträtt av officerare och vederlikar, som tjänstgjort vid regementet från 1600-talet och fram till regementets avveckling 30 juni 1992.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2002
Sidor:216 Inb
Storlek:
21,0x21,0 cm


Pris:150.00
      + frakt


18
Ryttare i Bohuslän
Ryttare i Bohuslän berättar om fyra kompanier från indelningsverkets införande på 1680-talet och omdaningen till dragonkompanier på 1720-talet.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2018
Sidor:371 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:285.00
      + frakt


19
Vi gjorde det bästa vi kunde med det vi hade
En skildring av de dramatiska månader som följde på den tyska invasionen av Norge den 9 april 1940. Boken bygger på vittnesmål från 68 personer som på ett eller annat sätt befunnit sig i händelsernas centrum.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum
                                                                                                             

Utgiven:2010
Sidor:168 Inb
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:150.00
      + frakt