43 träffar Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsföreningSortera här efter utgivningsår

1
Backa i Skredsvik
En sammanställning av gården Backa i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2010
Sidor:45 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


2
Baggetorp i Skredsvik
En sammanställning av gården Baggetorp i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2005
Sidor:58 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


3
Berg i Skredsvik
En sammanställning av gården Berg i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2010
Sidor:112 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:100.00
      + frakt


4
Björkeröd, Gråbensgiljan, Kråkerödsäng, Kåredalen, Nedre Kåröd i Skredsvik
En sammanställning av Fjällgårdarna i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2014
Sidor:68 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


5
Bro i Skredsvik
En sammanställning av gården Bro i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2013
Sidor:70 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


6
Bräcke, Röane, Stenevad i Herrestads socken
En sammanställning av hemmanen med dess torp Bräcke, Röane, Stenevad i Herrestrad under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2016
Sidor:94 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:100.00
      + frakt


7
Bua i Skredsvik
En sammanställning av gården Bua i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2010
Sidor:71 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


8
Bånge Moar Herrestad
En sammanställning av torpen på Bånge Moar i Herrestad socken under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2017
Sidor:59 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


9
Bången - torp och backstugor utom fjällbygden
En sammanställning av torp och backstugor under Bången. Bångens by utgöres av två hemman, Bången Nedre och Bången Övre och har ofta bestått av sju till åtta gårdar. På dess marker finns ett tjugotal torp och backstugor.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2017
Sidor:48 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


10
Bäcken i Skredsvik
En sammanställning av gården Bäcken i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2011
Sidor:33 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


11
Bön i Skredsvik
En sammanställning av gården Bön i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2012
Sidor:42 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


12
Börsås i Skredsvik
En sammanställning av gården Börsås i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2007
Sidor:90 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


13
Du lilla bäck - kvarnar vid Hällebäcken
En dokumentation av var gårdarna längs Hällebäcken som mynnar i Gullmaren har haft sina kvarnar.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2011
Sidor:48 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:130.00
      + frakt


14
Finsland i Skredsvik
En sammanställning av gården Finsland i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2005
Sidor:33 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


15
Fjällgårdarna Skötteröd, Fället, Övre Kåröd i Skredsvik
En sammanställning av gårdarna Skötteröd, Fället, Övre Kåröd i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2014
Sidor:73 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


16
Fröland, Räfsdal, Hogen i Herrestad
En sammanställning av gårdarna Fröland, Räfsdal och Hogen i Herrestads socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2017
Sidor:125 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


17
Gunneröd i Skredsvik
En sammanställning av gården Gunneröd i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2011
Sidor:106 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:100.00
      + frakt


18
Gåshogen i Skredsvik
En sammanställning av gården Gåshogen i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2010
Sidor:23 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


19
Hede i Skredsvik
En sammanställning av gården Hede i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2005
Sidor:62 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


20
Hemmanen Hälle med Ulevik och Kärr i Högås socken
En sammanställning av gårdarna Hälle och Kärr i Högås socken med dess torp och folk under
1700-1900 talet.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2012
Sidor:75 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:100.00
      + frakt


21
Hemmanet Sund i Högås Socken
En dokumentation av gården Sund i Högås socken med torp och dess folk under 1700-1900 talet.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2011
Sidor:78 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:100.00
      + frakt


22
Hällebäck i Skredsvik
En sammanställning av gården Hällebäck i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2010
Sidor:60 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


23
Kalsås i Skredsvik
En sammanställning av gården Kalsås i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2011
Sidor:59 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


24
Kamperöd i Skredsvik
En sammanställning av gården Kamperöd i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2011
Sidor:69 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


25
Kolsby i Skredsvik
En sammanställning av gården Kolsby i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2012
Sidor:110 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:100.00
      + frakt


26
Kärr i Skredsvik
En sammanställning av gården Kärr i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2006
Sidor:11 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


27
Ormestad i Skredsvik
En sammanställning av gården Ormestad i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2010
Sidor:53 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


28
Rotvik, Hogane, Granhogen i Högås
En sammanställning av gårdarna Rotvik, Hogane, Granhogen i Högås socken med dess torp och dess folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2015
Sidor:131 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:100.00
      + frakt


29
Ryr i Skredsvik
En sammanställning av gården Ryr i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2005
Sidor:25 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


30
Röd med Rågårdskärr samt torp i Herrestad
En sammanställning av gården Röd i Herrestad socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2015
Sidor:59 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


31
Skal i Skredsvik
En sammanställning av gården Skal i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2005
Sidor:15 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


32
Skarnhälla i Skredsvik
En sammanställning av gården Skarnhälla i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2005
Sidor:19 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


33
Skogen i Skredsvik
En sammanställning av gården Skogen i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2009
Sidor:52 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


34
Skredsviks, Högås och Herrestads kyrkor
En kort historik och beskrivning av kyrkorna.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2006
Sidor:48 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


35
Skälebacken i Skredsvik
En sammanställning av gården Skälebacken i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2010
Sidor:14 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


36
Smärtungen i Herrestads socken
En sammanställning av gården Smärtungen och dess torp i Herrestrad socken under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2016
Sidor:58 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


37
Stensbacka i Skredsvik
En sammanställning av gården Stensbacka i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2010
Sidor:52 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


38
Studseröd o Klingeröd i Skredsvik
En sammanställning av gårdarna Studseröd och Klingeröd i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2012
Sidor:63 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


39
Torpen under Gullmarsberg i Skredsviks socken
En dokumentation av torpen under gården Gullmarsberg i Skredsviks socken, vilka torpen var och vilka som har bott här under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2012
Sidor:124 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:100.00
      + frakt


40
Torpen under Övre Berg i Herrestads socken
En sammanställning av torpen under Berg Övre med dess folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2016
Sidor:65 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


41
Tre socknar i Lane (Skredsvik, Herrestad, Högås)
En nära komplett beskrivning av de tre socknarna från istid till nutid. En högintressant hembygdsbok med ordentliga faktabeskrivningar och litterära hänvisningar.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:1970
Sidor:288 Inb
Storlek:
16,0x24,0 cm


Pris:300.00
      + frakt


42
Äskebacka i Skredsvik
En sammanställning av gården Äskebacka i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2006
Sidor:19 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


43
Österöd o Östertåga i Skredsviks socken
En sammanställning av gården Österöd och Östertåga i Skredsviks socken med dess torp och folk under flera århundraden.

Skredsviks, Herrestads och Högås hembygdsförening

Utgiven:2013
Sidor:62 Spiral
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:80.00
      + frakt