18 träffar Råda HembygdsföreningSortera här efter utgivningsår

1
Biblioteken i Härryda Kommun 1899-1989
Det första lånebiblioteket i Råda socken öppnades på Mölnlycke fabriker år 1899. Nykterhetsrörelsen och fackförbundet startade små studiecirkelbibliotek. Denna skrift vill påminna om de människor som drivna av läshunger och kunskapsbehov lade grunden till dagens moderna folkbibliotek.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2000
Sidor:30 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


2
Handelsträdgårdar i Mölnlycke
I det gamla Råda socken fanns vid förra sekelskiftet ett stort antal handelsträdgårdar som blomstrade i dubbel bemärkelse. Staden Göteborg hade blivit en stor stad, som vid torghandeln skulle köpa sina färska grönsaker och blommor. Rikskänd blev trädgårdsnäringen 1952 då självaste kung Gustav VI Adolf hälsade på i Axel Hedlunds trädgårdsmästeri för att bese hans fantastiska orkidéer.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1994
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


3
Hembygdsgården Solsten - Historik (Råda hembygdsförening)
Historia om gården som efter laga skifte blev flyttad till den gamla kungsvägen från Göteborg mot Jönköping och Karlskrona.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:
Sidor:6 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:10.00
      + frakt


4
Minnen från en generation i Stora Kullbäckstorp, Mölnlycke
Valter Gustavsson som bodde på Stora Kullbäckstorp, söder om Rådasjön, berättar minnen från sin uppväxt. Berättelsen börjar tidigt 1911 och slutar 1977.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1988
Sidor:56 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:40.00
      + frakt


5
Råda Hembygdsförenings årsskrift 2010 - Tema Kullbäckstorp
Beskriver i korthet om hemmanet Kullbäckstorp strax söder om Rådasjön.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2010
Sidor:56 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


6
Råda Hembygdsförenings årsskrift 2011 - Tema Hönekulla by
Om människor, bebyggelse och natur i och runt Hönekulla by.
En artikel handlar om affärer och springpojkar i Mölnlycke 1939.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2011
Sidor:50 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


7
Råda Hembygdsförenings årsskrift 2011/2012 - Tema Benareby
Om människor, bebyggelse och natur i och runt Benareby.
Häften tar även upp händelser i hembygdsföreningen under året.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2011
Sidor:50 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


8
Råda Hembygdsförenings årsskrift 2012 - Tema Långenäs
Om människor, bebyggelse och natur i och runt Långenäs.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2012
Sidor:54 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


9
Råda Hembygdsförenings årsskrift 2013 - Mölnlycke centrum
Beskriver samhället Mölnlyckes framväxt i ord och bild.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2013
Sidor:58 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


10
Råda Hembygdsförenings årsskrift 2014 - Tema Gamla Boråsvägen
Kungsvägen Göteborg – Jönköping – Karlskrona eller Gamla Boråsvägen – R40.
I skriften kan man läsa om hur vägen utvecklats under många århundranden och om byggnader och händelser ut med vägen.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2014
Sidor:44 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


11
Råda Hembygdsförenings årsskrift 2015 - Råda Säteri
Råda Säteri har spelat en avgörande roll för utvecklingen av Härryda kommun.
Bosättarna hade från allra första början valt en mycket naturskön plats och dess omgivningar har under generationer försörjt många människor.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2015
Sidor:58 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


12
Råda Hembygdsförenings årsskrift 2016 - Wendelsberg
Historien bakom Bruno Wendels skapelse ’Wendelsberg’ i Mölnlycke. Han var på sin tid under 1890-talet en av Sveriges rikaste privatpersoner, som genom sitt testamente lade grunden till Wendelsbergs folkskola, som är Sveriges äldsta rörelsedrivna folkhögskola.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2016
Sidor:54 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


13
Råda Hembygdsförenings årsskrift 2017 - Mölnlycke gamla centrum
Till historien hör att Mölnlycke har ett nytt centrum på andra sidan Mölndalsån, för övrigt ett mycket trevligt centrum, som utövar stor dragningskraft på bland många andra även mig. Mölnlyckes gamla centrum låg söder om Mölndalsån, närmare bestämt väster om Mölnlycke station.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2017
Sidor:57 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


14
Råda Hembygdsförenings årsskrift 2018 - Pixbo
Ett järnvägsspår och en hållplatsstuga är det första läsaren ser, när han eller hon får Råda Hembygdsförenings årsskrift i handen. Denna skrift handlar om samhället Pixbo, som aldrig hade blivit vad det är idag, om inte Boråsbanan hade dragits fram över detta hemmans ägor.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2018
Sidor:50 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


15
Råda Hembygdsförenings årsskrift 2019 - Djupedalsäng
Djupedalsäng eller Ödegärdet var ursprungligen en äng, som hörde till Lilla Kullbäckstorp. När Djupedalsäng fick egen bebyggelse och blev egen gård framgår inte av källorna, men 1748 nämns Djupedalsäng som ett torp. Strax därefter skall detta torp ha legat öde i 30 år, därav namnet Ödegärdet.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2019
Sidor:50 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


16
Råda Hembygdsförenings årsskrift 2020 - Skolor i Råda
Rådas många skolor. Skolhistoria angår oss alla, ty alla har vi gått i skolan. Råda Hembygdsförening ägnar sin årsskrift för 2020 åt skolor i Råda. Här får Rådaborna en kortfattad översikt över sin skolhistoria. Den är mycket användbar, om man vill fördjupa sig i sina skolminnen.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2020
Sidor:57 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


17
Skolminnen från Råda - åren 1924-1961
Edit Moberg lärare i Råda i 37 år har skrivit ner spridda minnesbilder från sin tid som lärare i Råda 1924 – 1961.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1992
Sidor:30 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


18
Tunnbinderiet i Benareby
Under mer än 100 år sysselsatte tunnbinderiet en hel by - Benareby. På alla gårdar i byn till-
verkades tunnor. Denna tradition har författarna tagit till Råda Hembygdsförening genom ättlingar till de gamla tunnbindarna, som under sina verksamma år lärde upp sina telningar till att hjälpa till i verkstaden och lärde sig då hantverket. Boken handlar om denna tradition.

Råda Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1998
Sidor:72 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:80.00
      + frakt