68 träffar Mölndals HembygdsföreningSortera här efter utgivningsår

1
Brevbäring och postkontor i Mölndal
Snabba och genomgripande har postverkets förändringar varit under de senaste årtiondena. Det är därför angeläget att dokumentera vad som har varit. I denna årsskrift från 2017 finns ett antal artiklar om brevbärning och Mölndals olika postkontor.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2017
Sidor:44 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


2
Bruket Berättar - historien om Papyrus i Mölndal
Pappersbruket Papyrus i Mölndal startade 1895, men det hade äldre föregångare alltsedan 1600-talet. Under förra hälften av 1900-talet var detta bruk Mölndals viktigaste industri. Staden Mölndal präglades av bruksandan. Företagets tjänstemän och fackföreningens ledande män gjorde viktiga insatser i kommunalpolitiken. Om detta pappersbruk har filmaren Dan Kristensson gjort en film, som belyser företagets historia och betydelse.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2013
Media:DVD
Längd:
78 min


Pris:200.00
      + frakt


3
Christina Hall - vänskapens och livsglädjens värdinna
Christina Hall (1749-1825) är Västsveriges kapitel i vår gustavianska kulturhistoria.
Ni möter henne i boken som en sällskapslivets drottning boende på herrgården Gunnebo och i Hallska palatset. Hon har efterlämnat en visbok, som grundligt är beskriven i boken, samt brev och andra källor som får läsarna att förflytta sig det gustavianska kulturetablissemanget.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2016
Sidor:524 Inb
Storlek:
21,5x30,5 cm


Pris:250.00
      + frakt


4
David Otto Francke
David Otto Francke (1825-1892) kallades ”kungen av Mölndal” och var på sin tid den ledande industrimannen i Mölndal. Harald Lignell tecknar hans bild med hjälp av rättegångshandlingar, tidningsartiklar och många andra källor.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2002
Sidor:303 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:300.00
      + frakt


5
Det röda Mölndal - åren fram till 1939
De båda författarna skildrar arbetarrörelsens framväxt i Mölndal och dess utveckling fram till 1939.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:
Sidor:81 Inb
Storlek:
21,0x30,0 cm


Pris:90.00
      + frakt


6
Från Slabbeliden till Hulelyckan (Södra Forsåkersgatan i Mölndal 1940-1945)
Författarinnan berättar om Södra Forsåkersgatan under andra världskriget. Hon berättar sina barndomsminnen från föräldrahemmet och grannarna.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2005
Sidor:21 Hft
Storlek:
14,5x21,0 cm


Pris:25.00
      + frakt


7
Hilmer Johansson - från fattigstugan till direktörsstolen
Boken handlar om bussbolagsdirektören Hilmer Johansson (1887-1972) och hans öden och äventyr. Boken är en omfattande tidsspegel med mycket busshistoria från Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2001
Sidor:108 Inb
Storlek:
17,0x24,5 cm


Pris:200.00
      + frakt


8
Inventering av området Mölndalsbro
Detta är en fastighetsinventering rörande Mölndalsbro (Mölndals Centrum), hus för hus och gata för gata.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1981
Sidor:61 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:30.00
      + frakt


9
Krokslättsbilder
Boken är en grundlig och omväxlande krönika om stadsdelen Krokslätt inom Mölndals stad
(inte stadsdelen Krokslätt i Göteborg). Författaren arbetade som fotograf. Bildmaterialet är därför omfattande och högkvalitativt.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1997
Sidor:222 Inb
Storlek:
21,5x23,5 cm


Pris:240.00
      + frakt


10
Kvarnbyn blir en del av Mölndal
Vem ägde marken i Mölndals kvarnby: kringliggande hemman, kvarnägarna i byn, kronan eller Göteborgs Stad. Alexis Rex redogör för markstriderna genom århundradena.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2001
Sidor:75 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:75.00
      + frakt


11
Kvarndalen - Minnesbilder från min barndomsstad Mölndal
Författaren föddes i Mölndal 1924 och har i detta häfte skrivit ner barndoms-minnen och ungdomsminnen.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2000
Sidor:28 Hft
Storlek:
14,5x21,0 cm


Pris:25.00
      + frakt


12
Minnesbilder från min barndomstrakt - Forsåker i Mölndal
Författaren (född 1924) skildrar sitt barndomskvarter Forsåker och människorna där.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1993
Sidor:32 Hft
Storlek:
14,5x21,0 cm


Pris:25.00
      + frakt


13
Mölndal - Lantbruks- och trädgårdsstad under omvandling
Boken är en inventering av jordbruk och trädgårdsmästerier i Fässbergs socken (senare Mölndals stad). Kållered och Lindome hörde inte till Fässbergs socken och ingår inte. Jordbruken och trädgårdsmästerierna behandlas by för by med historik och ägaruppgifter så långt kan följas tillbaka i tiden.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1993
Sidor:426 Inb
Storlek:
21,5x30,5 cm


Pris:200.00
      + frakt


14
Mölndal i färg
I denna bok återges många av Knut Bergs historiska vyer från Mölndal och många av Sven Olof Olssons färgbilder från Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2003
Sidor:127 Inb
Storlek:
27,5x22,5 cm


Pris:279.00
      + frakt


15
Mölndals gatunamn
Boken är en genomgång av gatunamnen i gamla Mölndals stad (Fässbergs och Stensjöns församlingar), gamla namn, nya namn och namn på planerade gator, folkliga namn likaväl som officiella gatunamn. Namnen förklaras, och ofta får man lokalhistoria på köpet.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1998
Sidor:413 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:320.00
      + frakt


16
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1965
Handlar om Mölndalsån, inventeringen av jordbruket i Mölndal och modellbyggaren Albert Larsson.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1966
Sidor:24 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


17
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1966
Handlar om komminister C. P. Millberg, snöstormen 1921, byn Alvered, Rådasjön och radiomannen Olof Forsén.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1967
Sidor:24 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


18
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1967
Handlar om hembygdsmuseet i Mölndal, bebyggelsen vid Trädgårdsgatan och Villa Korndal
(Villa Papyrus).

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1968
Sidor:24 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


19
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1968
Handlar om Roten F (ett kvarter) i Mölndal, nyheter från Mölndal på 1860-talet och modell-
byggaren Albert Larsson.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1969
Sidor:24 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


20
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1969
Handlar om Toltorps by, inskrifter i berget i Krokslätt, den branta backen ”Mölndals Kråka”
och ett rättsfall från 1742-1743.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1970
Sidor:24 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


21
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1970
Handlar om föreningens första 40 år, skolminnen från sekelskiftet, Gustaf II Adolfs donation av kvarnar och ålfiske i Mölndal till Göteborgs stad samt nyheter från 1860-talet.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1971
Sidor:32 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


22
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1971
Handlar om Mölndals elektrifiering, Mölndals stadsblivande (för 50 år sedan) och stadsdelen Lackarebäck.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1972
Sidor:32 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


23
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1972
Handlar om bilder från Mölndalsbro (Mölndals Centrum), ett par milstenar, Fässbergsdalen och fornborgar.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1973
Sidor:32 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


24
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1973
Handlar om de första skolbyggnadernas tillkomst, Mölndals stads vapen och prosten H. W. Lindeberg. Här kan man läsa om Maximilian Axelsons upplevelser i Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1974
Sidor:52 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


25
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1974
Handlar om bilden av Mölndalsfallen i Suecia Antiqua, Forsebron över Mölndalsfallen, kommunalmannen Gustav Emil Eliasson och Finnsjön samt Maximilian Axelsons upplevelser 1861.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1975
Sidor:40 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


26
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1975
Handlar om forntida gravrösen som sjömärken. Johan Wigforss berättar om ett treflikigt bronsspänne från Lindome. Lars Gahrn berättar om tre inskrifter. Maximilian Axelsons upplevelser i Mölndal 1861 kommer här.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1976
Sidor:36 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


27
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1976
Handlar om torghandel och de tre torgen i Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1977
Sidor:60 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


28
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1977
Handlar om släkten Roy, två silverknappar och några revyvisor om Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1978
Sidor:40 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


29
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1978
Handlar om Ernst Carlssons minnen från arbetarrörelsen i Mölndal och Henric Hallmars minnen från Krokslätts fabriker.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1979
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


30
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1979
Handlar om mölndalsmålaren Knut Berg, Olle Anderssons fornsakssamling och original från Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1980
Sidor:42 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


31
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1980
Handlar om föreningens första 50 år, 50-årsfirandet och hembygdsmuseet.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1981
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


32
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1981
Handlar om Fässbergsdalen, den stora jordbruksbygden i Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1982
Sidor:40 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


33
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1982
Handlar om Toltorpsdalen och om Holtermanska skolan från 1782.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1983
Sidor:64 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


34
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1983
Handlar om stadsdelen Krokslätt i Mölndal (ej om stadsdelen Krokslätt i Göteborg).

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1984
Sidor:68 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


35
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1984
Handlar om hembygdens år 1984, hembygdsarbete i Mölndal och övriga Sverige: kvinnodräkt för Mölndal, lantbruksmuseum i Mölndal, det blivande kommunala museet och Ålgårdsbacka kvarn i Lindome.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1985
Sidor:56 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


36
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1985
Handlar om Götiska Förbundets skola i Mölndal och det kommunala museet i gamla polishuset (Forsåkersgatan 19).

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1986
Sidor:56 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


37
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1986
Handlar om Fässbergs gamla kyrka och Fässbergs (Mölndals) nya kyrka med anledning av att den senare fyllde 100 år 1987.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1987
Sidor:68 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


38
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1987
Handlar om utgrävningen av stenåldersboplatsen i Balltorp, minnesreliefen av Fässbergs gamla kyrka, kyrkoherde Blocks åkvagn och föreningens blivande industrimuseum.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1988
Sidor:46 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


39
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1988
Årsskriften är arkeologiskt inriktad. Här kan man läsa om stenåldersboplatsen i Balltorp, ”Stollens torn” – ett gravröse som blev en grundmur, Lars Gahrns disputation och arkeologisk litteratur om Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1989
Sidor:36 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


40
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1989
Handlar om hembygdsarbete i Mölndal: Industrimuseet, folkdanslaget, smedjan i Lantbruksmuseet, nyupptäckta jättegrytor, nyupptäckta tegelvalv i Kvarnbyn och gåvor från Greta Califf.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1990
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


41
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1990
Handlar om föreningens 60-årsjubileum, bostadsområdet Östra Balltorp, stenåldersboplatsen i Balltorp samt regalrätten och Mölndalsfallen.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1991
Sidor:56 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


42
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1991
Handlar om bostadsområdena Forsåker, Brännås, Hulelyckan, Rävekärr och Sandbäck.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1992
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


43
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1992
Handlar om områdena Stensjövik, Stensjöberg, Kristinedal, Sjövalla och Helenedal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1993
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


44
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1993
Handlar om Mölndals kvarnby, den största byn i Fässbergs socken och nu kulturreservat.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1994
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


45
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1994
Handlar om stadsdelarna Ryet och Kikås.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1995
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


46
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1995
Handlar om Gunnebo slott (som fyllde 200 år under 1996) och hela Gunnebo-området.
Årsskriften behandlar inte bara slottet och slottsområdet utan det mesta inom hemmanets ägor.
Här skildras torp och torparliv, fastigheterna på Gunnebos mark i Pixbo, frisksportklubben Herkules och SKF:s representationsvilla Slottsviken.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1996
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


47
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1996
Handlar om stadsdelarna Lackarebäck och Enerbacken.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1997
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


48
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1997
Handlar om stadsdelen Solängen.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1998
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


49
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1998
Handlar om stadsdelen Bosgården.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1999
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


50
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 1999
Handlar om stadsdelen Åby.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2000
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


51
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2000
Handlar om stadsdelen Trädgården.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2001
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


52
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2001-2002
är den första av två som handlar om Mölndalsbro (Mölndals Centrum).

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2002
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


53
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2003
är den andra av två som behandlar Mölndalsbro (Mölndals Centrum).

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2003
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


54
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2004
Handlar om Toltorpsdalen och Bifrost.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2004
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


55
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2005
Handlar om Mölndalsån.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2005
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


56
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2006
Handlar om Mölndalsvisor.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2006
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


57
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2007
Handlar om vykort från Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2007
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


58
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2008
Handlar om ett arbetarhem i gamla Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2008
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


59
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2009
Handlar om stadsdelen Krokslätt i Mölndal (men inte om stadsdelen Krokslätt i Göteborg).

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2009
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


60
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2010
Handlar om stadsdelarna Ormås och Stensjöbacke.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2010
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


61
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2011
Handlar om dans, sång och musik.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2011
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


62
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2012
Handlar om pappersbruket Papyrus.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2012
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


63
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2013
är den första av två årsskrifter som handlar om Stensjön och bebyggelsen utefter sjöns stränder.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2013
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


64
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2014
är den andra av två årsskrifter som handlar om Stensjön och bebyggelsen utefter sjöns stränder.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2014
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


65
Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2015
Tema: Musikundervisning
Musiklivet i Mölndal har varit rikt så länge någon kan minnas. I denna årsskrift tecknas musiklivet och musikundervisningen alltifrån 1860-talet till 2014.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2015
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


66
Mölndalsbro - från landsbygd till stadscentrum
Denna skrift handlar om Mölndalsbro (Mölndals Centrum). Den innehåller de historiska artiklarna i Mölndals Hembygdsförenings årsskrift 2001-2002 och 2003 (med ny paginering).

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2004
Sidor:72 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


67
Mölndälskan - Så talade Mölndälingarna
Handlar om gamla ord och folkmål i Mölndal.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2016
Sidor:44 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


68
Sägner och fornminnen från Mölndal
Boken handlar om stenåldersboplatser och fornfynd i Mölndal. Författaren har tecknat av alla på hans tid kända fornfynd från Mölndal (Fässbergs och Stensjöns församlingar). Dessutom finns alla då kända sägner med.

Mölndals Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1998
Sidor:76 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:75.00
      + frakt