11 träffar Marstrands HembygdsföreningSortera här efter utgivningsår

1
Brott, brand och salta bad
Eibert Ernby gav 2016 ut ”Marstrand under porto francotiden” som också finns på Litteraturtjänst. Att lämna epoken visade sig vara svårt, det fanns uppslag och personligheter som lockade till fortsatt forskning. Resultatet blev dessa uppsatser.
Den första om efterspelet till dråpet av tre tullare 1792 där borgmästaren Ekström företrädde lagen och nästan alla inblandade skärgårdsbor laglösheten.
Den andra om den stora branden 1824 som ödelade stora delar av den norra bebyggelsen på Marstrandsön.
Den avslutande delen beskriver hur badortsepoken startade på Koön med Arvidsviks badinrättning.

Marstrands Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2020
Sidor:60 Inb
Storlek:
17,0x24,0 cm


Pris:150.00
      + frakt


2
Fruntimmersföreningen
Vi har ett foto i våra samlingar, som visar en kvinna med omkring 40 större och mindre barn omkring sig. Några av barnen har en lapp i ett snöre om halsen. Vi vet att det funnits ett barnhem på Kvarngatan - Josefine Nordström skriver om detta i sina Tidsbilder – men vi visste inte varför barnhemmet fanns där.
När Fruntimmersföreningen upphörde 1983 blev all dokumentation liggande i Josefines Nordströms fonds bankfack. Den rördes inte förrän 2016 då fonden beslöt att Hembygdsföreningen hade intresse av den. Bland pappren fanns Annie Oláns (dotter till Josefine) anteckningar inför föreningens 75-års jubileum 1933. Hon har här grundligt beskrivit varför föreningen startades, hur man kämpade för att få in pengar till investeringar och drift och vilken verksamhet man bedrev.

Marstrands Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2017
Sidor:14 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:40.00
      + frakt


3
Göran Andersson - Marstrands seglare
Göran Andersson, född 1939, har gjort stort avtryck i Marstrand och i seglarkretsar världen över. Han startade som ung företaget Marinex som blev ledande på segeltillverkning. Han blev dubbel världsmästare i OK jolle.
Björn Örtendahl har intervjuat Göran, som berättat och sina öden och äventyr både som seglare och företagare, exempelvis när har hjälpte Thailands kung Bhumibol med en OK-jolle.

Marstrands Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2020
Sidor:59 Inb
Storlek:
21,0x30,0 cm


Pris:150.00
      + frakt


4
Handlarns pojk - minnen från en liten stad vid havsbandet
Lars Wångdahl (f. 1942) har skrivit sina minnen från sin uppväxt i Marstrand. Hans föräldrar hade den kända livsmedels-och speceributiken Wångdahls. Lars skriver livfullt och medryckande om varför han fick smek/ök-namnet ”Stadsparken skräck”, hur andra världskriget påverkade staden, Marstrandsoriginal och hur han så småningom fick sin kallelse och blev präst i svenska kyrkan, mm.

Marstrands Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2019
Sidor:91 Inb
Storlek:
13,5x21,0 cm


Pris:150.00
      + frakt


5
Koöns historia
När Marstrands historia kommer på tal är det oftast samma ämnen som återkommer: Carlstens fästning, Oscar II och badgästerna, Lasse-Maja till exempel. Koöns (som ingår i Marstrands stad) historia har länge försummats. Detta ville vi göra något åt. På 96 sidor berättar vi om Koön från stenåldern till nutid med 53 bilder varav ett antal kartor.

Marstrands Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2013
Sidor:96 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:150.00
      + frakt


6
Marstrand - staden-människorna-händelserna
Boken utsågs till Årets hembygdsbok 2019 av Bohusläns hembygdsförbund med motiveringen: ”Boken är en krönika i ord och bild över Marstrands historia från platsens ursprung fram till början av 1900-talet. Här berättas om dramatiska händelser, men också om människors vardag, både de bofastas och besökarnas. En inspirerande bok som lockar till läsning, vem vill inte läsa kapitlet Sill, synd och häxjakt eller Våld och oväder. Detta är en historiebok, rikt illustrerad och där foton, kartor och illustrationer kommer till sin rätt.
Marstrands hembygdsförenings samlingar, foton och kunskaper har varit värdefulla för arbetet med boken.”

Marstrands Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2019
Sidor:188 Inb
Storlek:
21,5x28,5 cm


Pris:300.00
      + frakt


7
Marstrand igår
Fotografier från 1860 till 1948 med kort historia på svenska, engelska och tyska.

Marstrands Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2011
Sidor:60 Inb
Storlek:
25,0x23,0 cm


Pris:300.00
      + frakt


8
Minnen från ön - Marstrand
Bernt Olsson är född på Marstrandsön. Boken innehåller Bernts minnen från hans uppväxt på ön under 1940-talet och framåt och är illustrerade med fotografier ur Marstrands Hembygdsförenings samlingar.

Marstrands Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2014
Sidor:65 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:150.00
      + frakt


9
Tidsbilder från Marstrand
Josefin Nordström f. Svahn (1826-1899) tillhörde en av de framstående Marstrandsfamiljerna, hennes far Andreas startade Arvidsviks badinrättning 1823 (tidigare uppgifter indikerar 1822). Strax före sin död skrev hon ner sina minnen från sitt liv i Marstrand. Den första delen beskriver de olika familjerna, livet på Marstrand, arbeten och hur man roade sig ”Varje onsdag var det dans på Arvidsvik, då Carlstens officerare förhöjde nöjet”.
Den andra delen är en kronologi på 7 sidor som tar upp vad Josefine anser vara viktiga årtal från 1822 till 1898.
Totalt 14 sidor.

Marstrands Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2010
Sidor:14 Hft
Storlek:
14,5x21,0 cm


Pris:30.00
      + frakt


10
Vykort som visar vägen om Marstrand (A)
Promenadtips och information om Marstrand

Karl Löfgren samlar på vykort från Marstrand. Han har valt ut ett 100-tal äldre och yngre kort som visar valda delar av Marstrandsön och Koön. Det är inte unikt att hembygdsföreningar gör vykortsböcker, det som är ovanligt med denna är att han presenterar förslag till vandringar på öarna, samtidigt som man får delar av historia om platserna längs vägen.
Omslaget: Mjuka pärmar

Marstrands Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2020
Sidor:65 Inb
Storlek:
17,5x24,0 cm


Pris:150.00
      + frakt


11
Vykort som visar vägen om Marstrand (B)
Promenadtips och information om Marstrand

Karl Löfgren samlar på vykort från Marstrand. Han har valt ut ett 100-tal äldre och yngre kort som visar valda delar av Marstrandsön och Koön. Det är inte unikt att hembygdsföreningar gör vykortsböcker, det som är ovanligt med denna är att han presenterar förslag till vandringar på öarna, samtidigt som man får delar av historia om platserna längs vägen.
Omslaget: Hårda pärmar

Marstrands Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2020
Sidor:65 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:200.00
      + frakt