38 träffar Ljungskileortens HembygdsföreningSortera här efter utgivningsår

1
En liten bok om ekar
Egentligen är det en liten skrift som handlar om träd i allmänhet och trädet ek i synnerhet. Innehållet kommer på ett litet naturvetenskapligt och filosofiskt sätt att beskriva detta fantastiska träd ur ett antal sakliga perspektiv och från författarens personliga sidor och funderingar.
Orsaken till att det kommer att handla om detta träd är dels att Ljungskileortens Hembygdsförenings via sin Natur- och miljökommitté har mätt och registrerat ett stort antal träd och då främst ekar. En intressant skrift med mycket fakta och statistik.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2020
Sidor:40 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:80.00
      + frakt


2
Minnesbilder från Ljungskilebygden 1984
Detta nummer är det första numret som ges ut av föreningen och innehåller 5 artiklar: Nytryck av en artikel om Bohuslänska snapphanar som Alban Christenson skrev och var publicerad 1958. Gösta Christenson skildrar Backstugorna, soldattorpet och fattigstugan i ”Sörkroken”, den sydligaste delen av Ljungs gamla socken.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1984
Sidor:27 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


3
Minnesbilder från Ljungskilebygden 1985
Häftet innehåller berättelser om Henning Wikström – en skutskeppare av gamla stammen, Om vattenkällor i Ljungskilebygden, om skolbarnens teckningsuppgift 1984. Restenäs smedja - ett museum. Kalle Hansson berättar om en långtur på skridskor in till Uddevalla från Ljungskile.
Brita Nilsson medverkar med en dikt om hembygden och häftet visar även ett avtryck av en hyllningsdikt till Abraham Larssons 60-årsdag.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1985
Sidor:60 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


4
Minnesbilder från Ljungskilebygden 1986
Detta nummer skriver om den år 1971 bortgångne konstnären Gordon Macfie, redovisar resultatet av den forskning kring vattenkällor på Lyckorna, Astrid Thorsson och Olle Olofsson – barn till ”August i Kvarna” berättar om livet i Aröds kvarn under 30 år. Se mer text under (Mer info).

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1986
Sidor:71 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


5
Minnesbilder från Ljungskilebygden 1987
Detta nummer innehåller: Ny rosmålning i Ljung, Jonas i Hällycka och andra minnesbilder, Sidentyger i Brandseröd 1772, Ur ”Inomskärs” dikter, Storskifte och laga skifte – en förändringens tid för Stinneröd, Dagboksanteckningar från Lilla Åsen, Moster Olivia och slutligen Folklig läkekonst i Ljungskilebygden.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1987
Sidor:66 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


6
Minnesbilder från Ljungskilebygden 1988
Temat för årets skrift är miljöer som riskerar att försvinna inom en snar framtid. Villa Corona, Lyckorna hotas av rivning. Området utefter den gamla Hålabergsvägen vid Valåsberget försvinner när den planerade motorvägen byggs, Rädda vad som räddas kan. Se mer text under (Mer info).

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1988
Sidor:68 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


7
Minnesbilder från Ljungskilebygden 1989
Detta nummer innehåller: Kalle Waldner 1898-1983, på cykel genom Europa. Primavera Läsk, Fotograf på Lyckan, Några glimtar från Ljungskilebygden – förr och nu, Bärarevisan, Agaton Olsson, möbelsnickare. Vi kan även läsa om skolminnen, småskola på Lyckan 1909-1911 och Restaureringen av Ljungs nya kyrka 1950-51.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1989
Sidor:66 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


8
Minnesbilder från Ljungskilebygden 1990
Detta nummer innehåller Hedvig Karlssons dagbok, Kyrkvaktmästaren som slutade ringa, Charlotta Karlsson, hemsamarit och Före Ljungskile Varmbadhus. Foto får liv, Ett skolminne, De Kockska breven, ”Sme´n i Alemyra, Bakeröd, Restaureringen av Aröds kvarn. Vi kan även läsa om Landsvägen Göteborg-Uddevalla på 1800-talet, en skomakares krycka.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1990
Sidor:60 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


9
Minnesbilder från Ljungskilebygden 1991
Här berättas det om den sjungande plåtslagaren, Lyckorna för 100 år sedan, Isupptagning på Långevattnet 1934. Innehåller berättelser om en fartygskatastrof, En flaga av livet eller historien om ett torp, Det var en gång ett café, Restenäs Pensionat, hotell Hemgården och Strandgården. Bredfjället och dess forna invånare.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1991
Sidor:64 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


10
Minnesbilder från Ljungskilebygden 1992
Detta nummer innehåller artiklar om två konstnärer på Restenäs ö, marinmålaren Arvid Johansson och sonen Yojo, om tillkomsten av s.k. Restenäsfilmen, Dagmar Hellstens film om hantverk och sysslor förr i tiden. Se mer text under (Mer info).

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1992
Sidor:60 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


11
Minnesbilder från Ljungskilebygden 1993
Vi får läsa om väverskan i Brandseröd, Elsa Ljungqvist, och hennes man, om bäckarna i Ljungskile. Åke Kristiansson berättar om Ljungskile Camping. Det finns en artikel om återanvändning förr och nu. Knut Evers minns sin barndoms lekstuga och skriver om Robert Macfie, Lyckornas grundare.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1993
Sidor:67 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


12
Minnesbilder från Ljungskilebygden 1994
I detta nummer har framför allt koncentrerats på sjöfart, om Lyckorna båtvarv, om skepparhustrurnas situation. Vi kan läsa om ett märkligt människoöde genom ett ”amerikabrev” och om Bruno Andersson på Stjärnvik och om den vittbereste sjömannen Bertil Olsson och hans yngre syster.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1994
Sidor:72 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


13
Minnesbilder från Ljungskilebygden 1995
Detta år vill Minnesbilder framför allt lyfta fram några säregna personligheter.
Först Stig Olsson som avgår som ordförande efter 21 år och tacka honom för ett väl utfört arbete och ett inspirerande ledarskap. Se mer text under (Mer info)

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1995
Sidor:72 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


14
Minnesbilder från Ljungskilebygden 1996
Häftet börjar med en berättelse om Bella Vista, som testamenterats till föreningen av Erik Svensson, om Villa Sjötorp på Lyckorna som ofta använts vid filminspelningar. Det finns en ljudinspelning från kung Gustaf VI Adolfs besök i Ljungskile den 13 maj 1955.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1996
Sidor:72 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


15
Minnesbilder från Ljungskilebygden 1997
Vi påminns i denna skrift om att det är 20 år sedan som hembygdsforskaren Herbert Christenson gick ur tiden och att fortsätta hans viktiga arbete för att sprida kunskap med att dokumentera seder och bruk, händelser, personer och situationer, utveckling med mera i Ljungskilebygden under gammal tid och i nutid. Årets Minnesbilder lyfter fram sömnad och bakning.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1997
Sidor:72 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


16
Minnesbilder från Ljungskilebygden 1998
Häftet är särskilt ägnat åt att uppmärksamma trakten kring Åsen i Grinneröd, den unika K-märkningen av en väg. Livet vid Åsens affär. En artikel om sömmerskor och om hur föreningen fick sitt emblem och en resa längs Bohuskusten skildras.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1998
Sidor:72 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


17
Minnesbilder från Ljungskilebygden 1999
Häftet innehåller berättelser från Lyckorna som badort, livet på Hälle gård, om fotografer, om fotogruppens arbete med att dokumentera gamla foton från bygden och om att får fram namn på gamla fotons personer. Intervju med anställda på Strumpan. Vi kan läsa om rotebönders avtalsvillkor för gevärssmeder vid regementet på Backamo och om en undersökning som har gjorts om officerspaviljongen på Backamo, vart tod den vägen?

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:1999
Sidor:76 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


18
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2000
Kommunikation är ett tema för detta år, möjlighet till samtal mellan människor. Posten kommer till bygden och telefonen och elektriciteten. Vi får läsa om en baderska med botande händer, om Lanthandel i Brandseröd, om byggnader i anslutning till lägerplatsen på Backamo och Restenäsöns historia.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2000
Sidor:76 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


19
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2001
Kvinnor kan är i någon mån temat för denna årgång av Minnesbilder, här berättas det om Mina, Betty, Manda, Gertrud, Augusta. Om apoteket i Ljungskile berättar Inga Kleberger.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2001
Sidor:72 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


20
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2002
Häftet uppmärksammar föreningens 70 årsjubileum i en artikel liksom 100-årsjubileet för Ljungs kyrka. Några medlemmar drar sig till minnes hur det var vid jul förr i tiden. Herbert Christensons gästbok för åren 1970-1976 innehåller de besökandes namn och en dikt av honom själv på varje sida.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2002
Sidor:76 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


21
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2003
Skolor och skolverksamhet skildras utförligt i detta nummer. Vidare berättas det om ett par Ljungskilebor, som gjort stora insatser inom sina arbetsområden om Jonne Olsson på Lyckornas husvagnscamp och simskolan på Ulvesund. Taxichaufför och polis Harry Johnsson. Målare Fredholm en märklig konstnär uppmärksammas och ett par poeter skildrar i versform intryck från bygden.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2003
Sidor:76 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


22
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2004
Häftet innehåller berättelser om människor som drivit företag i Ljungskilebygden. Det dagliga livet på ett par lantgårdar och två lärarinnors märkliga liv uppmärksammas. Resteröds djurpark finns med. Träsnidaren Axel Emanuelsson i varmbadhuset är presenterad. Ett par poeter uttrycker sina tankar i versform.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2004
Sidor:76 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


23
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2005
Häftet skildrar märkliga personer på tre gårdar i bygden, Resteröds gård, Tålleröd och Hagarna och på livet på tre institutioner, Ålderdomshemmet och pensionatet Hemgården i Ljungskile och restaurangen Ulvöbaden. En minnesvärd människa var också Fina på Bröten.
Bokhandeln fyllde 100 år och detta uppmärksammas.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2005
Sidor:86 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


24
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2006
Häftet innehåller flera artiklar om egendomen Nedra Tjöstelsröd. Ljungskilekretsen av Röda Korset och Ljungskile Ridklubb samt hur det kunde gå att starta ett pensionat, Irenehill, på 1920-talet.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2006
Sidor:55 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


25
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2007
Häftet börjar med att gratulera till 75 år och hyllas med en krönika som ger en översiktlig bild av föreningens och bygdens utveckling genom åren, speglad med bakgrund av betydelsefulla händelser i omvärlden.
En skildring av Ljungs gård som på många sätt är central i bygden finns med.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2007
Sidor:70 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


26
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2008
Häftet börjar med berättelsen om Bohuslän blir svenskt 1658. I år 350 årsjubileum. Fortsätter med Klimatförändringar ger landskapet nya anletsdrag. En översikt om kartering och kartor och efterlysning av inventering av gamla kartor ute i bygderna ges av lantmätare. Berättelse ges om torpet Friborg under Tjöstelsröd om människors villkor i mitten på 1900-talet.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2008
Sidor:62 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


27
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2009
Häftet börjar med en berättelse om fornminnen från en lång tidsperiod på 10.000 år i Sverige med äldre stenåldern och avslutas omkring 1050 e.Kr. Berättar om landhöjningen, om forntida strandlinjer. Innehåller två världsberömda jubilarer, Charles Darwin och Selma Lagerlöf.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2009
Sidor:62 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


28
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2010
Häftet handlar om de gamla församlingarna Forshälla, Grinneröd, Resteröd och Ljung, som från den 1 jan 2011 heter Ljungskile församling. Den nya församlingen kommer att omfatta exakt samma område som det anrika Fräkne härad.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2010
Sidor:62 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


29
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2011
Häftet presenterar ett antal skrivare med Ljungskile i sitt hjärta. Syftet är att öka aptiten för att läsa mer om och av människor som på ett eller annat sätt vill ge oss kunskap och ökad kärlek till bygden.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2011
Sidor:62 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


30
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2012
Vi har i denna skrift försökt samla konst och konstnärer från Ljungskilebygden eller de som verkat av och till här. Valet av konst och konstnärer är rent subjektivt även om vår ambition har varit att vara objektiva.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2012
Sidor:62 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


31
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2013
Häftet har tema: Matkonstens Ljungskile. Isupptagning, Livsmedelshållbarhet, Maten på Bredfjället, Restenäspensionaten, Julgrisen, Villa Sjötorp, Laxbutiken, Växthuset på Ulvesund, Kärrstegens gård på Berg, Turisthotellet, Golfrestaurangen, Göstas bageri, Klocktornet. Vi kan även läsa om Häradsvapnet, namnet Fräkne.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2013
Sidor:62 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


32
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2014
Häftet har kvinnorna i centrum som tema. Minnesbilder har givits ut i 30 år. Innehåller berättelser om Karin med rötter i det gamla jordbrukarsamhället, Alma föregångare till dagens yrkeskvinna, Britt och farmor Blenda sommargäster på Lyckorna, Ragnhild i kvinnoklubben på Folkets hus och dagens stickerskor i stickgruppen.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2014
Sidor:62 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


33
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2015
Häftet uppmärksammar Ljungskile Dansare och Spelmän, dess historia. Bella Vista har restaurerats. En artikel om 96 åriga Gertrud Jonssons minnen. Grinneröds byalag har lagt ner arbete med att röja kring ruinerna Huset Haraldsberg vid Backamo flygfält och omgivningen presenteras.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2015
Sidor:62 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:60.00
      + frakt


34
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2016
Häftet uppmärksammar Ljungskile Sportklubb 90 år, Glimtar från bilsporten, SFK Härvan, Småbrukarlivet för 90 år sedan, Strömstare och Forsärla, Vargens återkomst.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2016
Sidor:64 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:70.00
      + frakt


35
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2017
Häftet innehåller berättelser om starten av Ljungskile, fartyget Linnea, Gravsten, Kyrkogårdsmuren, Skeppssättning, Eken, Lövbergsdalen, Johannes Korell

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2017
Sidor:64 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:70.00
      + frakt


36
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2018
Häftet uppmärksammar Ljungskiles föreningar inom sport och idrott, aktiva och nedlagda. Badminton, Bandy, Fotboll, Friidrott, Golf, Ishockey, Motion, Orientering, Ridning, Segling, Tennis och Utförsåkning.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2018
Sidor:68 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:70.00
      + frakt


37
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2019
Innehåller LjSS Ljungskile Segelsällskaps arrangemang av Tera VM segling för ungdomar. LSK nya framgångar på dam- och herrsidan, berättelser från Raneberg, Ulvesunds skulpturer, Pålfabriken och Grinneröds tjurförening. Boken om ekar, skyltar på Bredfjället.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2019
Sidor:64 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:70.00
      + frakt


38
Minnesbilder från Ljungskilebygden 2020
Bella Vista, museet, Kulturens hus, Ljungskile teatersällskap,Kören Fräknarna, Från Rulles bass till storband, L Jazz, Ljungskile bio, Folkhögskolan blev krigssjukhus, Grinneröds gravfält, Bredfjällsfilmen.

Ljungskileortens Hembygdsförening
                                                                                                             

Utgiven:2020
Sidor:64 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:70.00
      + frakt