17 träffar Hunnebostrands BildarkivSortera här efter utgivningsår

1
Handel och hantverk i Hamné - Ulebergshamn 1893-1978
Under första halvan av 1900-talet var det liv och rörelse i Ulebergshamn. De många affärerna bjöd på åtskilliga varor och hantverkarna var många. 1945 startades bl.a. sillsalteri på samhällsbryggan. I salteriet var 27 personer anställda. Verksamheten lades ner 1951. Under många år hade flera fraktbåtar sin hemmahamn i Ulebergshamn. Även stenindustrin hade stor betydelse för samhället under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet.

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2016
Sidor:97 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:100.00
      + frakt


2
Hunnebostrands Hamn
En dokumentation om framväxt och förändring av ett gammalt kustsamhälle. Med ett omfattande bildmaterial och ackompanjerande text visas hur Hunnebostrands hamn utvecklats under flera hundra år.Undan för undan förändrades vardagen. Du kan följa förändringen i berättelser och bilder. Välkommen till historien om Hunnebostrands hamn!

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2011
Sidor:288 Inb
Storlek:
21,5x24,5 cm


Pris:350.00
      + frakt


3
Husinventering I - Hällà i Sörstrané
I slutet av 1990-talet startade Hunnebostrands Bildarkiv en inventering av samhällets hus. Husinventeringsgruppen använder sig av foton från Bildarkivets egen stora samling, kyrkböcker, mantalslängder och andra tillgängliga källor. Från människor med god kännedom om de olika husen och deras invånare har vi fått berättelser som har tillförts beskrivningarna.
Boken omfattar Hunnebovägen, Kaptensgatan, Matrosvägen och Södra Strandgatan.

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2008
Sidor:120 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:250.00
      + frakt


4
Husinventering II - Norstràné
Boken omfattar bebyggelsen norr om hamnen.
”Mattsegårn” på Norra Strandgatan med sin intressanta historia. Övrigt innehåll är Bergslunden, Höjden, Köpmansgatan, Matsbovägen, Norra Strandgatan och Stigbergsliden.

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2009
Sidor:140 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:250.00
      + frakt


5
Husinventering III - Êrne Stenhóggeri
I takt med stenindustrins utveckling ökade befolkningen stort och år 1930 hade samhället 1.832 invånare. I den nordvästra delen av samhället växte det upp en bebyggelse, som låg nära stenbrotten och utlastningsplatserna. Många flyttade in och byggde hus eller hyrde i området. En stor del tillhörde Ellene gårdar och benämndes på lantmäterikartorna Ellene Stenhuggeri.
På dialekt Êrne Stenhóggeri.
Boken är nr 3 i husinventeringen och är ett nytryck från 2010 (Utgåva 3).

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2010
Sidor:189 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:250.00
      + frakt


6
Husinventering IV - Bäckliden
Samhället delades i Nor- och Sörstrané av den nu kulverterade bäcken mellan Ellene och Hunnebo gårdar. Gatan som följer bäcken är Bäckliden. På 1800-talet slutade Strandgatan vid bron över bäcken. På Ellenesidan var det sjöland (strand).
Följande gator beskrivs: Bankebergsvägen, Bäckliden, Norra Strandgatan, och Torggatan.

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2007
Sidor:122 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:250.00
      + frakt


7
Husinventering IX - Norra Sörstrané
Denna bok omfattar den norra delen av Sörstrané med hus på Nordanvindsgatan,Västanvindsgatan och Södra Strandgatan.

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2015
Sidor:216 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:250.00
      + frakt


8
Husinventering V - Runt Kyrkogatan
Området bebyggdes från 1800-talet fram till början av 1900-talet. Det var mest unga familjer med många barn som bodde i kvarteret. Mitt bland husen fanns en stor tomt som var reserverad för ett kyrkobygge. År 1911 invigdes kyrkan av dåvarande biskop Rodhe. Följande gator beskrivs: Axbergsgatan, Bankebergsvägen, Klevliden, Kyrkogatan, Köpmansgatan, Postgatan, Simonshagen och Torggatan.

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2009
Sidor:184 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:250.00
      + frakt


9
Husinventering VI - Södra Sörstrané
Boken omfattar södra delen av Sörstrané från Görans Ö och Badhuset till Östanvindsgatan och Svinemyndevägen.

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2010
Sidor:152 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:250.00
      + frakt


10
Husinventering VII - Mellersta Sörstrané
Boken omfattar den mellersta delen av Sörstrané med hus på Hunnebovägen, Sunnanvindsgatan och Västanvindsgatan. I ett inledande avsnitt beskrivs hur strandsittarna i området, som byggt hus på ofri grund, fick möjlighet att friköpa sina tomter. En bild av Hunnebostrands Egnahemsförening ges, som var aktiv från 1910-talet till en bit in på 1950-talet.

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2013
Sidor:186 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:250.00
      + frakt


11
Husinventering VIII - "Vänliga gatan" (Svalgatans hus)
Tjugonio hus är upptagna i boken. Av dessa är tre rivna för att ge plats åt större hyreshus. Tjugofem av husen ligger på mark, som är avstyckad från kronoegendomen Hunnebo gård och fyra fastigheter från Ellene Övergård. Samtliga hus ligger/låg på ömse sidor av Svalgatan.

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2014
Sidor:180 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:250.00
      + frakt


12
Husinventering X del 1 - Plàngàddá
Boken består av två delar, varav denna bok är del 1, och beskriver området som ligger mellan Högeberg, Trastgatan och Torggatan. Boken omfattar Roddaregatan, Seglaregatan och Storkgatan. Området utvecklades och byggdes upp under andra halvan av 1800-talet. Några få hus har tillkommit sedan 1920. Flera har genom åren byggts om. Idag är de flesta husen sommarbostad.

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2016
Sidor:184 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:250.00
      + frakt


13
Husinventering X del 2 - Plàngàddá
Boken består av två delar, varav denna bok är del 2, och beskriver området som ligger mellan Högeberg, Trastgatan och Torggatan. Boken omfattar Södra Strandgatan 1-5, Torggatan 2-14 och Trastgatan. Området utvecklades och byggdes upp under andra halvan av 1800-talet. Några få hus har tillkommit sedan 1920. Flera har genom åren byggts om. Idag är de flesta husen sommarbostad.

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2016
Sidor:232 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:250.00
      + frakt


14
Husinventering XI - Robácken
Häfte XI Robácken omfattar området söder om Gamlegården. Häftet berör också kortfattat husen på Sollidenvägen och Stycket samt beskriver hur byggnationen på Robácken har kommit till i tre omgångar.

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2019
Sidor:206 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:250.00
      + frakt


15
Stenhuggarepoken under 100 år - Hunnebostrand med omnejd
Denna skrift skall ses som en kortfattad och populär framställning av stenindustrins historia. Uppgifterna i skriften speglar stenindustrins historia i Hunnebostrandmed med omgivningar från 1860-talet till nutid.

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2011
Sidor:96 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:200.00
      + frakt


16
Vart tog stenen vägen ?
Stenindustrin är för alltid förknippad med Hunnebostrand. När det första stenbrottet öppnades 1863 blev det inledningen till vad som skulle bli den viktigaste näringsgrenen under de kommande 100 åren. Runt Hunnebostrand, Ulebergshamn och de utanför liggande holmarna syns idag tydliga spår av den betydelsefulla stenindustrin.

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2015
Sidor:56 Hft
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:150.00
      + frakt


17
Verksamheter 1 - Affärer och kiosker
Boken beskriver i ord och bild de affärer och kiosker som fanns i Hunnebostrand och Ulebergshamn med omnejd under 1950-talet. Innehållet gör inte anspråk på att vara fullständigt, men vill visa på den stora mängd affärer och kiosker som fanns i detta område.

Hunnebostrands Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2012
Sidor:102 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:200.00
      + frakt