5 träffar Hamburgsunds BildarkivSortera här efter utgivningsår

1
Fraktfartygen i Hamburgsund och grannsamhällena
Boken är ett dokument som samlar registreringsuppgifter, hemmahamnar och historik för över
160 fraktfartyg med Hamburgsund som hemmahamn under en kortare eller längre period, ett hembygdsdokument, som ”har fattats Hamburgsund”. Under fraktskuteepoken, som varade
nära nog i 100 år, från 1800-talets senare del till 1960-talet, var Hamburgsund ett av Sveriges ”fraktfartygstätaste” samhälle.

Hamburgsunds Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2015
Sidor:165 Inb
Storlek:
21,5x29,5 cm


Pris:250.00
      + frakt


2
Hamburgsund - fem filmer "En nostalgisk resa"
DVD,n innehåller fem filmer som tar oss tillbaka till 1950-60 talets Bohuslän.
De är inspelade i och kring Hamburgsund.

Hamburgsunds Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:
Media:DVD
Längd:
--- min


Pris:170.00
      + frakt


3
M/S Nolhotten & Skepparen Stellan Johansson
Med detta minnesalbum har Hamburgsunds Bildarkiv återigen dokumenterat ett lokalt skeende som upphört inom en näring, denna gång turistnäringen. Turistnäringen finns kvar i allra högsta grad, det är epoken Nolhotten & Stellan Johansson som har upphört att vara, en epok som varade i över 30 år. Denna epok har vi dokumenterat i bilder och berättande text om historia och tradition i en av Bohusläns vackraste och mycket historierika skärgårdar utanför Hamburgsund och Fjällbacka.

Hamburgsunds Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2019
Sidor:215 Inb
Storlek:
25,0x21,0 cm


Pris:250.00
      + frakt


4
Stenhuggarepoken 1887-1970 (Hamburgsund Heestrand Slottet)
Boken handlar om den lokala historien om stenhuggarepoken i Hamburgsundsområdet som varade över 80 år. Trettio storbrott är inventerade från Heestrand i söder till Joreälven i norr som binder verksamheten till stenbolag och många stenarbetare. Boken är rikt illustrerad.

Hamburgsunds Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2008
Sidor:206 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:250.00
      + frakt


5
Så minns vi vår bygd (Hamburgsund-Slottet-Tegelstrand-Heestrand)
Boken tar oss med på en historisk resa bakåt i tiden då ortsnamnet Hamburgsund inte existerar utan endast små fiskelägen av ringa betydelse såsom Tullboden, Udden, Slottet, Tegelstrand och Heestrand. Vi fortsätter framåt i tiden tills näringsgrenarna sill, fraktfart och stenindustri sammanfaller i tid på 1890- talet och får kustsamhällena att börja utvecklas . Boken berättar också om framsynta entreprenörer inom industri, rederinäring, fisknäring, hantverk, handel och turism samt några intressanta profiler, som var och en på sitt sätt bidrog till att bygga och dana vårt samhälle.

Hamburgsunds Bildarkiv
                                                                                                             

Utgiven:2014
Sidor:310 Inb
Storlek:
21,0x29,5 cm


Pris:300.00
      + frakt