43 träffar Föreningen Orust SläktforskareSortera här efter utgivningsår

1
Affärer och köpmän på Orust
Boken tar upp ett antal handelsbodar och ägare, samlade i respektive socken, för att få en bild av lanthandelns betydelse, inte bara på Orust, utan för livet på landet i allmänhet i äldre tider.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2013
Sidor:68 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:70.00
      + frakt


2
Brandalen i Stala på Orust
Boken är en sammanställning av berättelser och minnen från de människor som har sina rötter i Brandalen i Stala socken på Orust.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2010
Sidor:60 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:70.00
      + frakt


3
Den stora fiskeolyckan 1775 och båtsman Sabel från Orust
Få var det, som lyckades att under vinterhalvåret, förtjäna så mycket på sillfisket, att man kunde klara sitt levebröd fram till sillens återkomst sent på hösten samma år. Men 1775 kom den stora fiskeolyckan, som blev en katastrof för många fiskare längs Bohuskusten.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2006
Sidor:72 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


4
Emigrantöden från Orust
Boken innehåller berättelser om några av de ca 2000 Orustbor som utvandrade till andra länder - huvudsakligen USA - under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2011
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


5
Fiolspelmän från Östra Orust
Ett 70-tal spelmän presenteras och beskrivs.
Utgåvan är ingen ljud-CD utan är en kopia av en slutsåld årsbok från 1996.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:1996
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


6
Fiskare och sjömän från Orust 1914-1919
Det fanns ingen yrkeskategori som blev så drabbad av krigets fasor som sjömän och fiskare under de två krigen på 1900-talet. Det finns heller inte av någon anledning, någonting som det skrivits så lite om. Detta är ett sätt att berätta om dem som fick sin sista vila i havet och som annars snart är glömda för kommande generationer. Så skänk dem en tanke när ni läst denna enkla skrift, innan de försvinner för gott in i det förgångnas dunkel.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2014
Sidor:67 Hft
Storlek:
14,5x20,5 cm


Pris:70.00
      + frakt


7
Fjällegärdesläkten från Tegneby på Orust
Många nu levande kan räkna sina anor till Fjällegärdesläkten. Med säkerhet stammar släkten från en bonde Truls i Tegneby, vilken levde i slutet på 1500-talet och 1600-talet. Han bör ha dött eller gått i undantag strax innan Bohuslän blev svenskt.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2009
Sidor:58 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


8
Folkskoleminnen från Orust
Ett försök att beskriva de gamla folkskolorna och dess lärare i Myckleby, Långelanda och Torps socknar.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2000
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


9
Gamla vägar och händelser på Orust
Till grund för denna bok ligger ett digert material som togs fram av en studiecirkel i början av
1980-talet.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2004
Sidor:68 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


10
Gullholmens Församling
Avfotograferade kyrkböcker från Gullholmens Församling.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2009
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


11
Gårdar och torp i Gullixeröd på Orust
Om gårdarna och torpen i Gullixeröd och dess innevånare.
Boken utkom som årsbok 2007.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2007
Sidor:64 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


12
Handelsbodar och Köpmän på Orust
En fortsättning och uppföljare till boken ’Affärer och Köpmän på Orust’ som utkom 2013. Boken tar upp ett antal handelsbodar och ägare för att få en bild av lanthandelns betydelse, inte bara på Orust, utan för livet på landet i allmänhet under 1900-talet.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2017
Sidor:68 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


13
Hogensläkten från Myckleby Orust
I början av 1700-talet bodde i Hogen nr 1 i Myckleby socken bonden Esbjörn Helgesson och hans hustru Ingeborg Trondsdotter. De fick åtminstone fem barn. Många Orustbor härstammar från dessa makar.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:1998
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


14
Jöns Gullbrandsson i Vräland
En bondekrönika om Orusts och Tjörns mest framträdande släkt från mitten av 1600-talet och hela 1700-talet.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2019
Sidor:135 Inb
Storlek:
21,5x30,0 cm


Pris:300.00
      + frakt


15
Konfirmander på Orust 1879-1942
Avfotograferade kyrkoböcker om konfirmander i Tegneby pastorat som omfattar Tegneby, Röra och Stala.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2011
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


16
Konfirmander på Orust 1895-1937
Avfotograferade kyrkoböcker om konfirmander i Morlanda pastorat som omfattar Gullholmen, Käringön, Mollösund och Morlanda.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2011
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


17
Konfirmander på Orust 1895-1937
Avfotograferade kyrkoböcker om konfirmander i Myckleby pastorat som omfattar Långelanda, Myckleby och Torp.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2011
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


18
Kvinnor från Orust, Tjörn och Inland
När författarna till denna bok släktforskade på landsarkivet i Göteborg träffade de många äldre herrar som alla berättade om sina raka nedstigande manliga härstamningar. Då väcktes idén om att finna ett liknande rakt kvinnlig släktlinje. Resultatet av forskningen återfinns i boken.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:1999
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


19
Käringöns Församling
Avfotograferade kyrkböcker från Käringöns Församling.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2009
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


20
Långelanda Församling
Avfotograferade kyrkböcker från Långelanda Församling.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2009
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


21
Minnen från Haga i Stala på Orust
Boken bygger på ett material som Orusts Släktforskare fick av Anna-Greta Olsson 2012 och som sedan har bearbetats av en arbetsgrupp i föreningen. Innehållet är mycket personligt. Modern dog då Anna-Greta var två år och hon växte upp hos sina morföräldrar på gården i Haga. Boken skildrar också livet på en bondgård under 1930- och 1940-talet.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2015
Sidor:60 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


22
Mollösund Församling
Avfotograferade kyrkböcker från Mollösund Församling.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2009
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


23
Morlanda Församling
Avfotograferade kyrkböcker från Morlanda Församling.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2009
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


24
Myckleby Församling
Avfotograferade kyrkböcker från Myckleby Församling.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2009
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


25
Nedre Lalleröd - en gård på Orust
En grundbok om Nedre Lalleröd och dess innevånare.
Boken utkom som årsbok 2005.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2005
Sidor:72 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


26
Porträtt från Orust
Boken omfattar omkring 60 porträtt. Samtliga har bott på Orust.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:1992
Sidor:54 Inb
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:20.00
      + frakt


27
Porträtt från Orust - Orustbor födda 1850-1869
Ett hundratals orustbor får med denna skrift en liten beskrivning med utgångspunkt från dåtidens porträtt fotografier. En säker källa för vidare forskning.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2016
Sidor:68 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


28
Prästbackasläkten från Orust
Boken handlar om två grenar av samma släkt, nämligen bröderna Jakob och Erik Jonsson i Prästbacka i Röra socken.
Boken utkom som årsbok 1993.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:1993
Sidor:72 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


29
Röra Församling
Avfotograferade kyrkböcker från Röra Församling.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2009
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


30
Sjömän från Långelanda, Röra, Myckleby
Avfotograferade handlingar från arkiv i sjömanshus. Uppgifter om sjömän, vilka båtar de tjänstgjorde på, hur länge de mönstrat, vilken befattning de hade, deras lön mm.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2012
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


31
Sjömän från Stala, Tegneby, Torp
Avfotograferade handlingar från arkiv i sjömanshus. Uppgifter om sjömän, vilka båtar de tjänstgjorde på, hur länge de mönstrat, vilken befattning de hade, deras lön mm. Även loggbokshandlingar.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2012
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


32
Släkten Bruhn från Orust
Släkten Bruhn från Orust härstammar från kyrkoherden Anders Helgesson i Myckleby som levde omkring 1600-1672. Under inte mindre än 45 år var han kyrkoherde i Myckleby pastorat.
Detta är en innehållsrik släkthistoria.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:1994
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


33
Släkten Reuterberg från Orust
Släkten Reuterberg från Orust härstammar från rådmannen Samuel Reuterberg som levde 1667-1752. Han var under största delen av sitt liv bosatt på gården övre Ödsmål i Torps socken.
Detta är en innehållsrik släkthistoria.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:1990
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


34
Stala Församling
Avfotograferade kyrkböcker från Stala Församling.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2009
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


35
Söbben nu och då
Boken är en sammanställning av Söbbens historia med båtbyggeri, gruvor, bönder och torpare.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2019
Sidor:64 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:70.00
      + frakt


36
Tegneby Församling
Avfotograferade kyrkböcker från Tegneby Församling.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2009
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


37
Torp backstugor - Burås Rote, Långelanda
Boken är en inventering av torp och backstugor från 1600-, 1700- och 1800-talen i Burås rote i Långelanda socken. Författarna har använt sig av uppgifter ur kyrkböcker och mantalslängder för att dokumentera vilka som bebodde platserna och deras levnadsöden.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2012
Sidor:64 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


38
Torps Församling
Avfotograferade kyrkböcker från Torps Församling.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2009
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


39
Tryggvetragedin - befälhavare från Orust
Upprinnelsen till denna bok var att tre män från Mollösund omkom i en tragedi uti till havs.
Boken innehåller en lista över sjömän från Torps socken som på ett eller annat sätt har omkommit på havet mellan åren 1850-1950.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2003
Sidor:72 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


40
Tusen anor från Orust
Folke Almegius beskriver sin egen antavla på ett medryckande sätt. En intressant släkthistoria med kända platser framförallt på Orust.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:1991
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt


41
Två sjömansöden på Orust
Den berättande historien i Mollösund, som genom generationer har levat kvar och förtäljts från mun till mun, har naturligtvis i grunden en sanning i sig. Därför att det finns idag levande personer som har hört sina förfäder berätta om den fattige sillpojken Olle Mathiasson som blev redare och konsul William Matson borta på Amerikas östkust.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2008
Sidor:72 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:20.00
      + frakt


42
Varekil nu och då
Hur blev Varekil till eller snarare hur blev det mer än en vanlig gård? Mycket talade till Varekils fördel som sammanhängande stora åkrar, det var platt, ganska lätt att komma till havet. Men också nackdelar med återkommande översvämningar och branta sluttningar runt dalgången. Tydligen övervägde fördelarna eftersom biskopen av Oslo gjorde Varekil till en biskopsgård på 1500-talet. De kommande århundradena hade Varekil viktiga personer som ägare, ibland flera samtidigt med både länsmän. Varekil var även en del av Svanviks Säteri när Svanvik var som störst.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2018
Sidor:48 Hft
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:70.00
      + frakt


43
Övre Lalleröd - en gård på Orust
Boken är slutsåld men finns nu på en DVD-skiva. Innehållet är uppdelad i två avsnitt. Det första och största handlar om gården Lalleröd i Tegneby.
Det mindre avsnittet handlar om isupptagning i Vasseröd.

Föreningen Orust Släktforskare

Utgiven:2002
Media:DVD
Längd:
Fil min


Pris:50.00
      + frakt