11 träffar Föreningen Kungälvs Musei VännerSortera här efter utgivningsår

1
Bohus fästning - en bibliografi
Hans Åkerström har sammanställt en fyllig förteckning om vad som skrivits om fästningen och dess historia. En bibliografi med ca 300 artiklar till glädje för historieintresserade.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner
                                                                                                             

Utgiven:2016
Sidor:48 Inb
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


2
Bohus fästning 700 år
En antologi kring jubiléet år 2008.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner
                                                                                                             

Utgiven:2016
Sidor:220 Inb
Storlek:
16,0x23,0 cm


Pris:100.00
      + frakt


3
Christian IV, Bohus och Kungälv
Boken handlar om en kung, ett slott och en stad. Kungen är Christian IV som regerade i 60 år, längre tid än någon annan kung i Norden.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner
                                                                                                             

Utgiven:2002
Sidor:96 Inb
Storlek:
15,5x20,5 cm


Pris:50.00
      + frakt


4
Fångar på Bohus
Antologi om människoöden från 1300-talet till sent 1700-tal.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner
                                                                                                             

Utgiven:2012
Sidor:178 Inb
Storlek:
16,0x23,0 cm


Pris:150.00
      + frakt


5
Kungahälla, Kastellegården och Ragnhildsholmen - en bibliografi
Hans Åkerström har sammanställt de böcker och artiklar som berör Kungahälla, Kastellegården och Ragnhildsholmen fram till 2017.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner
                                                                                                             

Utgiven:2017
Sidor:54 Inb
Storlek:
15,0x21,0 cm


Pris:50.00
      + frakt


6
Kungälvsbilder 1900 - 1959
Boken tillägnas alla Kungälvsbor och alla andra som vill se hur Kungälv har ändrats genom åren. Vi kan även minnas företeelser och människor som inte längre finns. Det är en fotobok som lyfter fram några Kungälvsfotografer och deras fotografier.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner
                                                                                                             

Utgiven:2016
Sidor:200 Inb
Storlek:
21,5x30,5 cm


Pris:100.00
      + frakt


7
Kungälvsbilder 1960-talet eller när EPA kom till staden !
”Boken har en hög nostalgifaktor för oss som var med, men även för dem som inte upplevt 1960-talet själva, finns i dagens retrovåg ett stort intresse för tiden.

I boken behandlas allt från hårmode och neonskyltar till lasarett och brobygge. Den utgör en tidsspegel, inte bara för Kungälv, den förmedlar igenkänning för många platser i Sverige.

1960-talet är så nära, men ändå så annorlunda mot dagens samhälle. Tiden var en brytningstid, mycket gammalt fanns kvar, men också mycket var nytt – en tid som präglades av högkonjunktur och välfärd.

Boken har ett fint tryck med god bildåtergivning. Informativa kartor pryder för- och eftersättsbladen. Boken är inbjudande och lockar till läsning.”

Föreningen Kungälvs Musei Vänner
                                                                                                             

Utgiven:2018
Sidor:144 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:100.00
      + frakt


8
Kungälvsbroderiet 2003-2017
Det fantastiska Kungälvsbroderiet är i och med denna skrift nu också dokumenterat i ord och bild, vilket är en välgärning. I skriften berättas om broderiet, dess tillkomst och processen genom åren då broderiet, bit för bit, växt fram under många skickliga brodösers händer.

Skriften är en dokumentation över ett immateriellt kulturarv, över kvinnoflit, över en ”bohuslänsk Bayeuxtapet”.

En prydlig och tydlig layout med en fin bildåtergivning. Vissa bilder uppfattas nästan som tredimensionella och närmar sig det fysiska broderiet, som är en alldeles speciell upplevelse i sig.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner
                                                                                                             

Utgiven:2017
Sidor:24 Hft
Storlek:
17,0x24,0 cm


Pris:20.00
      + frakt


9
Litteratur om Kungälv och Marstrand - en bibliografi
Bibliografin omfattar hela Kungälvs kommun och dessutom en del områden som tidigare tillhört kommunen. Bibliografin har sin tyngdpunkt i det historiska och arkeologiska materialet men innefattar också ämnesområden som religion, lingvistik, litteraturvetenskap och geografi och därtill skönlitteratur.Innehåller även ort- och namnregister.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner
                                                                                                             

Utgiven:2014
Sidor:241 Inb
Storlek:
17,5x24,5 cm


Pris:130.00
      + frakt


10
Nordiska möten
Nordiska möten är en antologi med nyinskrivna artiklar som anknyter till det möte som hölls mellan Nordens tre kungar i trakten av Kungälv år 1101.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner
                                                                                                             

Utgiven:2001
Sidor:141 Inb
Storlek:
15,5x21,5 cm


Pris:10.00
      + frakt


11
Thomas Thorild skalden - rebellen
Thomas Thorild (1759-1808), ”en av svenska litteraturens mest egensinniga och mångsidiga genier”, enligt prof. Tomas Forser. Så radikal att han 1783 dömdes till landsflykt. Han föddes i Svarteborgs socken men kom sex år gammal och föräldralös till sin bror Olof i Kungälv.
Här skildras Thorilds barndom och studier i Kungälv och Göteborg, skandalerna i Stockholm,
hans rätt okända livsledsagarinna jungfru Gustava, hans landsflyktiga år i Greifswald.
Han blev en dåtida europeisk intellektuell med aktualitet än i dag.

Föreningen Kungälvs Musei Vänner
                                                                                                             

Utgiven:2010
Sidor:132 Inb
Storlek:
14,5x19,5 cm


Pris:20.00
      + frakt