Presentation av

Västerlanda hembygdsförening

På västra sidan om Göta älv, lite söder om Lilla Edet, hittar man Västerlanda. Dit kommer man på slingriga vägar över bergen, från Ljungskile eller Ucklum österut. En enklare väg är den mellan Kungälv och Lilla Edet, på den har man Västerlanda från Thorskog i söder upp till Berg östra, nästan på Ström.
Hembygdsföreningen startade 1982, vi har endast 30 års verksamhet, men ändå drygt 200 medlemmar.
År 2007 och 2009 gav föreningen ut två böcker: Bilder och berättelser från Västerlanda.
Alldeles nära Västerlanda kyrka finns två byggnader som handhas av Hembygdsföreningen. Den ena är ett sädesmagasin. In på 1900-talet samlades utsäde i magasinet, det kunde hjälpa socknens folk när det var oår.

Hembygdsföreningen samlar verktyg och skrymmande föremål i magasinet. Den andra är Bohusstugan. Patronfrun på Thorskog lär bygga den som en kopia av en gammal bohusstuga. Detta var i början av 1900-talet, och frun var noga med alla detaljer.
När huset stod färdigt började samlandet av bruksföremål från trakten. Slottet på Thorskog bytte efter en tid ägare, då lät man
flytta stugan till dess nuvarande plats.
Både sädesmagasinet och Bohusstugan kan du få besöka under sommaren.
Välkommen!

Västerlanda hembygdsförenings hemsida