Presentation av

Strömstads hembygds- och museiförening

Strömstads museiförening, Bohusläns äldsta hembygdsförening, grundades 1869.
Det var en förening för havsforskning och samtidigt grundade man ett naturhistoriskt museum i Strömstad. Förebilden var Skansen i Stockholm. Zoologiska föremål, uppstoppade djur, fåglar o fiskar ingick i samlingarna. Stora delar av de äldsta samlingarna förstördes vid en brand varvid man flyttade in i provisoriska lokaler i stadens nya rådhus.
1981 flyttar man in i nuvarande lokaler. Det är ett rött tegelhus i tre våningar beläget i centrum och invid Strömsån. Det inrymmer bl.a. utställningslokal, bibliotek, magasin och konferensrum.
Nu startar man på allvar inventering av samlingar, upprättande av arkiv.
Man avfotograferar stadens äldsta byggnader och inlemmar även landsbygdens museala värden.
Under 1990-talet öppnar sig museet utåt mot allmänheten. Museet har öppet året runt där utställ-ningarna avlöser varandra. Vi kan bl.a. nämna utställningen om perioden med Sycofabriken i Strömstad, utställningen om Emilie Flygare-Carlén och fotoutställning av Evert Dahlgrens fantastiska bilder från 60-70-talets Strömstad och dess invånare.
Allmänheten har tillgång till arkiv och det omfattande bildarkivet för sina forskningar. Mindre sällskap

kan beställa visning av våra magasin. I bildarkivet finns värdefull dokumentation av förändringar i stadsmiljön sedan sent 1800-tal. Biblioteket har ett rikt urval av litteratur om Strömstad, gränsregionen och Bohuslän. Museet är också informationscenter för svensk-norska samarbetet Ekomuseum Gränsland som omfattar 25 sevärdheter med spännande historia och flera av dem med härliga vandringsleder. Vi är en resurs när det gäller det vardagliga arbetet för skolan, kyrkan och kommunen. Vår uppgift är att bevara och hålla vårt kulturarv levande. Vi ska arbeta med och förmedla samhällets kollektiva minne.

Strömstads hembygds- och museiförenings hemsida