Presentation av

Kållereds Hembygdsförening

Kållereds Hembygdsgille, numera hembygdsförening, bildades 1977. Föreningen ändrade namn från hembygdsgille till hembygdsförening 2017, året då föreningen firade 40 år.
Vi arbetar med att dokumentera och att försöka bevara så mycket som möjligt av det gamla Kållereds historia. I studiecirklar har olika medlemmar gått igenom och dokumenterat alla gårdar i Kållered, var de ligger, eller de som nu är rivna, har legat. I cirklarna har man utrett vilka människor som bott på och brukat gårdarna.
Föreningen är en ideell förening vars ändamål är att inom Kållereds socken, värna om och vårda hembygdens miljö och kulturarv samt föra

det vidare till kommande generationer, genom att insamla föremål, foto och andra handlingar med anknytning till bygden, men även att dokumentera bebyggelse, personer och händelser i Kållered.
Föreningen har arrangerat många vandringar runt om i Kållered för att se på gårdar och hus som finns kvar och letat efter grunder till de som är borta.
Fotosamlingen är stor med både papperskort och dia. Vi har genom Bohusläns museum i Uddevalla gjort om många gamla kort till dia. Dia är lättare att samtidigt visa för större grupper. Vår ordförande Staffan Bjerrhede är ofta ute i föreningar och skolor och visar bilder och berättar om gamla Kållered. Under de senaste åren har ett stort arbete gjorts för att skanna och digitalisera fotosamlingen så att den kan publiceras på nätet. Många fotografier från Kållered finns nu på "digitalt museum".
Skriftserien är också ganska stor, relativt sett, och beskriver personer, gårdar och händelser framför allt från det gamla Kållered. Skrifterna är författade av medlemmar i föreningen.
Byggnaderna som kan ses på fotot är huvudbyggnaden som innehåller möteslokal, kök med mera. Denna lokal kan hyras av medlemmar i föreningen. Utöver denna byggnad finns det gamla boningshuset och en ”källarevind” som är ett gammalt förråd, en renoverad smedja och en nybyggd ”vagnbod” för förvaring av gamla föremål.

Kållereds Hembygdsförenings hemsida