Presentation av

Kosters Hembygdsförening

På Hamnholmen utanför Ekenäs på Sydkoster byggde bröderna Sylvander från Strömstad, ett sillsalteri vintern 1889-1890. Byggnaden fick ett namn ”Sibirien”, eftersom den låg avsides och var kall och dragig.
När sillfisket blev allt sämre upphörde verksamheten 1897 och använde lokalerna nu magasin och reparationslokal för garn och vadar. 1918 revs byggnaden bit för bit och fraktades till dess nuvarande plats vid Kostersundet på Långegärde brygga. Salteriet användes där till makrillsaltning under somrarna. Saltad makrill från Koster exporterades främst till Amerika.
Omkring 1930 avtog makrillfisket och Sibirien användes under decennier som lagerlokal och sjöbod tills Långegärde Fiskehamnsförening januari 1980 övertog byggnaden.


Den nybildade Kosters Hembygdsförening satte igång en aktion för att rädda salteriet som hade förfallit.
Sibirien är idag kulturminnesskyddad och används som hembygdsmuseum.

Museet håller öppet från och med söndagen efter midsommar och fram till och med vecka 33 i augusti mellan kl. 16.00-19.00.

Kosters Hembygdsförenings hemsida