Presentation av

Hålta Hembygdsförening

Hålta socken ligger mitt i Kungälvs Kommun och har c:a 1100 inv. Hålta kyrka från medeltiden ligger ”mitt i byn”.Närmaste granne är den gamla skolan från 1875, ännu i bruk. Intill kyrkan ligger Hålta Annex, en gång prästänkeboställe, som tillhör kyrkan. Men sedan 10 år är det Hembygdsföreningens Hembygdsgård, enligt nyttjanderättsavtal med Solberga pastorat. Huset är nu ett litet museum.
Inventering av samlingarna pågår.
Föreningen bildades 1956 och ingår i Kode Hembygdskrets och är därmed delägare i Hembygdsgården Dalen. Omskriven i BHF:s publikationer.
Hålta äger själv Stenstugan i Vävra berg. Stugruinen restaurerades under många år och kunde invigas 1985. Skolbesök görs och styrelsemöten hålles där. Vårens ankomst firas den 1 maj med tal och musik.

Stugan ligger djupt inne i Håltas vildmark. Nära en planerad vindkraftspark. En torpinventering pågick under drygt 25 år.
2011 utkom boken ”Torp i Hålta”, nominerad av BHF till Årets bok i SHF:s rikstävling 2012.
Ur föreningens övriga program: Två gånger om året anordnas Orgelkvällar. Ortens kantorer inbjudes att spela på den unika sekretärorgeln som föreningen fått från Gullbringa Säteri.
Kulturvandringar i juni har gjorts sedan 1978 till torp i Hålta. Slåttergille ordnas i juli. Ängen slås med liar och gräset hängs upp på hässjor. I november är det hembygdsafton med bl.a. ”gammaldags mat” t.ex. korngrynskaka, brynost, äggost och hemystad ost. Hembygdsfilmer visas. Lokal hyres i Församlingshemmet , granne med Annexet.
Föreningen har 248 medlemmar. I samråd med Kode Hembygdskrets ges en Årsskrift ut. Årgång 54 utkom under 2013.

Hålta Hembygdsförenings hemsida