Presentation av

Ödsmåls Hembygdsförening

Ödsmåls Hembygdsförening bildades 1953.
Humlebråten är centrum för verksamheten i föreningen. Det gamla huset var ursprungligen prästbostad i Ödsmåls församling och var uppförd i anslutning till den gamla kyrkogården. Huset revs i mitten av 1800-talet och flyttades till sin nuvarande plats på Humlebråten och kom att användas dels som mangårdsbyggnad på gården, dels som affär.
Denna verksamhet bedrevs en bit in på 1900-talet. Nu används huset som museum. I bottenvåningen ligger köket, salen och kammaren. I andra våningen finns vävsal, skolsal, postlokal, snickeri och skomakeri.

Vid sidan av gamla huset har uppförts en byggnad som utformats så att den för tankarna till forna tiders ladugårdar. Här inryms samlingssal, kök och arkiv samt även lokaler för visning av museiföremål, främst handredskap från jordbruket. Dokumentation och registrering av våra museiföremål samt

våra foton pågår.
Utöver den museala verksamheten bedriver föreningen en omfattande bygdekulturell verksamhet. Nämnas kan den skriftserie som utgivits om gårdar och torp i Ödsmål, där dessa dokumenterats så långt som möjligt. Vidare anordnar föreningen berättarkvällar och också vandringar i Ödsmål. Årligen återkommande är hembygdsdagen i juni och grötaftonen i december.

Besök oss gärna en sommarsöndag när vi har öppet hus mellan kl 12 och 15.

Ödsmåls Hembygdsförenings hemsida