Presentation av

Ytterby Hembygds- och Fornminnesförening

Ytterby Hembygds- och Fornminnesförening startade 1952 och har som ändamål att bland allmänheten väcka intresse för hembygds- och fornminnesvård, naturskydd o.d. att samla och vårda hembygdens minnen samt att förvara dessa samlingar, så att de som är intresserade därav, ska kunna göra sig en föreställning om gångna tiders förhållanden.

Vår hembygdsgård är en s.k. kringbyggd gård, som förr var en vanlig gårdstyp i södra Bohuslän. Manhuset, en framkammarstuga, är uppförd 1800 och ladugården 1803.

Ytterby Hembygds- och Fornminnesförenings hemsida