Presentation av

Tjörns Hembygdsförening

Tjörns Hembygdsförening bildades 1939. Bräcke inköptes 1946 vars museum invigdes 1947. Till Bräcke flyttades en ryggåsstuga 1960, en lanthandel 1979 och en enkelstuga 1985. En byggnad med skolsal, smedja och förråd färdigställdes 1990. Samlingarna omfattar mer än 4000 katalogiserade föremål.
Föreningen har hand om två väderkvarnar; i Stordal och i Fjällebro samt
stenstugan på Säby ö.
Bland föreningens många aktiviteter kan nämnas valborgsmässofirande och midsommarfest, barnens dag och äldredag. En teatergrupp bildades 2011 och kommunens alla femteklassare får tillbringa en dag på museet och lära sig om gammalt hantverk och lokalhistoria.

Tjörns Hembygdsförenings hemsida