Presentation av

Bokenäs Hembygdsförening

Bokenäs Hembygdsförening bildades 1974 och har sedan 1990 disponerat den gamla prästgården, vars huvudbyggnad är från 1820-talet och 100 år framåt, med två gamla sidobyggnader, magasin och adjunktsbostad.
Den senare är Bokenäs äldsta byggnad från 1680-talet och var i början prästboställe. Dessa tre byggnader är numera mest museala byggnader. Ladugårdsbyggnaden från senare tid används till föreningens aktiviteter.
I "Teaterladan" framförs egna teaterpjäser, artister gästar och egna,
årligt återkommande, musikevenemang arrangeras förutom uthyrning till bröllop m m.
Huvudvikten läggs på utåtriktad verksamhet, med ett varierat kulturutbud
för att tillgodose både nya och gamla Bokenäsbor.
Den gamla prästgården ägs av Uddevalla kommun och hyrs av Bokenäs Hembygdsförening.

Bokenäs Hembygdsförenings hemsida