Presentation av

Säve-Rödbo Hembygdsförening

Säve-Rödbo Hembygdsförening bildades 1976 och har ca. 300 medlemmar. Vi har som ändamål att bland allmänheten väcka intresse för hembygds- och fornminnesvård, naturskydd o.d. att samla och vårda hembygdens minnen samt att förvara dessa samlingar.
Vårt upptagningsområde är förutom Säve och Rödbo även Kärra församling. Vår hembygdsgård ” Gunnesby småskola ”, som ligger i Gunnesby i Säve, bedriver vi vår verksamhet under hela året utom sommarmånaderna.

Säve-Rödbo Hembygdsförenings hemsida