Presentation av

Stångenäs Hembygdsförening

Stångenäs hembygdsförening bildades 1963.
1965 fick föreningen disponera den gamla Prästgården i Bro, som är
byggd 1705. I Prästgården förvaras ungefär 1500 registrerade och fotograferade föremål.
1991 övertog föreningen författaren och hembygdsforskaren Sven Rydstrands fastighet och inventarier. Huset är uppfört 1877.
Detta är vår hembygdsgård.
Föreningen ger varje år ut en almanacka med gamla bilder från trakten. Under året har vi både föreläsningar, vandringar och visningar av både gård och fastighet.

Stångenäs Hembygdsförenings hemsida