Presentation av

Vikarvet Kulturhistoriskt Sällskap

Namnet Vikarvet syftar på Vikenområdet som omfattar nuvarande
Bohuslän och trakten runt Oslofjorden.
Den ideella föreningen bildades 1915 och hette då Fornminnessällskapet Vikarvet. 1972 byggdes ett museum där man samlade föremål från de bohuslänska näringarna och kustkulturen.
I tablåer visas konserv- och stenindustrin och man har samlat föremål som använts inom fiske och sjöfart. Havsforskningen runt Gullmarsfjorden illustreras av en tvärsnittsmodell av tröskelfjorden. En stor samling modellbåtar och marinmålningar visas också. Föreningen har en stor samling fotografier från äldre tid.
Förutom själva museibyggnaden finns två möblerade fiskarstugor med sjöbodar från 1800-talets början.
Vikarvet ligger vackert i en vik vid Gullmarsfjordens inlopp.

Vikarvets hemsida