Presentation av

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseum


Bohusläns Försvarsmuseum invigdes 1995 och drivs i stiftelseform.
Museibyggnaden består av två våningsplan.
På nedre våningen finns museet som beskriver regementet och dess
historia medan övre våningen är en elegant inredd tidigare underofficers-
mäss vid Bohusläns regemente.
Övervåningen kan hyras för diverse arrangemang och konferenser.

Bredvid museet finns ett litet soldattorp som flyttades från Lunna by i Solberga socken 1915. Torpet användes mellan 1795-1910 och är idag inrett efter soldatens boende på slutet av 1800-talet.

Stiftelsen Bohusläns försvarsmuseums hemsida