Presentation av

Råda Hembygdsförening

Råda Hembygdsförening startade sin verksamhet 1938 på initiativ av direktör John Andersson i Mölnlycke Bil- och Omnibusaktiebolag (”Buss-John”). Föreningen hette till en början Råda Hembygdsvård.
Den nuvarande hembygdsgården ligger i Solsten i norra Mölnlycke, vid gamla Boråsvägen. Den är byns enda helt bevarade gård, byggd 1849 av Elias Andersson. Där kunde de talrika vägfarande övernatta på sin väg till och från Göteborg. Kallades ”Eliases”, senare ”Strömboms”.
Vårt nya museum togs i bruk i november 2018.
På gården kan man även beskåda en modell av Mölnlycke som det såg ut 1935, som några entusiaster har byggt.
Vår specialitet är tunnbinderi. Detta hantverk bedrevs i byn Benareby sydost om Mölnlycke. Nu har vi tunnbindarverkstad på gården under ledning av äldre medlemmar som fortfarande behärskar konsten och som för den vidare, bland annat genom kurser.
Vi hyr ut gården till bröllop och dop, det har blivit mycket populärt.

Råda Hembygdsförenings hemsida