Presentation av

Romelanda Hembygdsförening

Romelanda Hembygdsförening bildades 1965 och har idag ca 300 medlemmar. Samma år som föreningen bildades skänkte Erik Olsson sin fädernegård att användas till museum. Manbyggnaden har stått på platsen sedan storskiftet 1830, medan ladugården har inte kunnat räddats. En ny ladugård färdigställdes 1999 samt Hildessons kontor.
Varje år anordnas en vandring i socknen, en utflykt i trakten samt på hösten en sång och berättarafton. En annan uppskattad tradition är vårt midsommar-
firande på hembygdsgården.
Vi har en släktforskarcirkel och en cirkel som dokumenterar äldre fotografier.

Romelanda Hembygdsförenings hemsida