Presentation av

Myckleby Hembygds- och fornminnesförening

Föreningen bildades 1954. Vi arbetar för att bevara bygdens gamla kultur av seder, bruk och föremål samt arrangerar kulturella aktiviteter.
Hembygdsgården består av flera byggnader såsom gårdshus, ladugård, torparstuga, magasin, vagnbod, smedja och arkiv.
Vi anordnar olika aktiviteter varje år såsom gökotte- och kulturvandring, firande av nationaldagen den 6 juni, friluftsgudtjänst och spelmansstämma i samverkan med Orust Spelmansgille.
Årets största arrangemang är hembygds- och traktordagen i augusti, vilken är mycket välbesökt.Utställning av veteranfordon såsom traktorer, bilar, mopeder, MC och gamla motorer, slöjdare visar och försäljer sina alster, marknad med närodlade produkter, musikunderhållning, loppis mm.
Året avslutas med hembygdsafton i december med luciafirande.

Myckleby Hembygds- och fornminnesförenings hemsida