Presentation av

Morlanda hembygdsförening

Föreningen startade 1949 och är den äldsta hembygdsföreningen på Orust. Föreningens syfte är att bevara och berätta om Morlandas många kulturminnen och historiska miljöer.
Detta gör vi genom kulturvandringar, studiebesök och genom att ha museibyggnaderna öppna för allmänheten.
Morlanda hembygdsförening äger flera byggnader som visas för besökare.
I Hälleviksstrand finns en fiskarstuga och sjöbod från 1800-talet som nu blivit museum. I Bro har föreningen en skvaltkvarn från 1700-talet. Kvarnen har medeltida föregångare och var ursprungligen en av sju kvarnar i detta vattenfall.

Morlanda hembygdsförenings hemsida