Presentation av

Marstrands Hembygdsförening

Föreningen bildades 1929 som Marstrands Fornminnesförening. Den drivande kraften var målarmästare Ture Bonander (1883-1975) som hade samlat in föremål sedan början av 1920-talet. Efter många turer hamnar slutligen dessa på Rådhuset vid Torget. Efter en stor insats av frivilliga kunde detta återinvigas 1983. Idag disponerar föreningen ett kontors- och arkivrum på andra våningen och källaren där föremålen förvaras i anpassad temperatur och fuktighet. Bakom Rådhuset har vi vårt museum där vi varje år visar delar av våra foto- och föremålssamlingar.
Museet har öppet tisdagar och torsdagar 14:00-18:00 från midsommar till augusti månad ut.
Vi genomför stadsvandringar och föreläsningar om Marstrand på begäran.

Marstrands Hembygdsförenings hemsida