Presentation av

Kode Hembygdskrets

Kode Hembygdskrets bildades år 1956.
Den består av tre hembygdsföreningar, Jörlanda och Stora Höga, Hålta och Solberga.
Kretsen fick tidigt gåvor, såsom Ingetorps kvarn och den gamla ladugården i Dalen, samt en hel del museiföremål. Sedan förvärvades mark och byggnader efter hand i Dalen.
Hembygdsgården Dalen ligger mycket vackert i utkanten av Svartedalen i en dalgång, som namnet antyder, och den har blivit ett populärt utflyktsmål. Många kommer hit bara för att sitta en stund i den fridfulla omgivningen. Man har med sig en kaffekorg och avnjuter dess innehåll i gröngräset.
Midsommarfirandet i Dalen är sedan länge en populär aktivitet med många besökanden.
Kretsen ger sedan 1959 ut en årsskrift.

Kode Hembygdskretss hemsida